Brukervennlighet i Visma InSchool

Hva er egentlig brukervennlighet?
Som du kan lese på Visma sin blogg, finnes det en ISO standard for brukervennlighet, nemlig ISO 9241-11 [1] som beskriver brukervennlighet på følgende måte: ”Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use”.

 

For å si noe om brukervennligheten i Visma InSchool må vi altså vurdere både om du som bruker systemet får til å utføre en oppgave, og hvor mange feil du eventuelt gjør underveis. I tillegg ser vi på hvor lang tid du bruker på å utføre oppgaven, og til slutt i hvilken grad du er fornøyd med å bruke løsningen. Da sier det seg selv at vi er nødt til å kommunisere med dere som bruker systemet vårt for å få informasjon om brukervennligheten! Vi jobber hele tiden med å innhente informasjon og forbedre løsningen vår, og har mange ulike aktiviteter på gang for å få dette til. Her får du et lite innblikk i to av de!

Vil du vite mer om brukervennlighet og brukertilfredshet i Visma InSchool?

Ta en titt på dette (engelske) blogginnlegget skrevet av vårt eget UX team! Dersom du ønsker å gi tilbakemelding på eksisterende og nye design i Visma InSchool, kan du også melde deg på vår referansegruppe.