Visma InSchool Academy


Alle brukere av Visma InSchool får grunnopplæring i bruk av løsningen gjennom Visma InSchool sitt opplæringsprogram (se Visma InSchool opplæringsportal). I tillegg, kan skoler som ønsker det benytte seg av et tilbud om ekstra opplæring og kurs via Visma InSchool Academy.

 

 

 Visma InSchool opplæringsportal

Visma har et solid opplæringsprogram som skal forberede skolene på å ta i bruk Visma InSchool på en korrekt og effektiv måte. Vi har utarbeidet til sammen 11 kurs fordelt på 8 hovedmoduler som skal dekke funksjonelle områder i løsningen. Disse er tilgjengelig for alle brukere av Visma InSchool i vår portal for opplæringsmateriell.