Gå til hovedsiden

Visma InSchool i samarbeid med Elevorganisasjonen

Dette skoleåret har Visma InSchool (Vismas skoleadministrative system for videregående skoler) og Vigo IKS innledet et samarbeid med Elevorganisasjonen for å få deres tilbakemeldinger på elevenes grensesnitt.

Elever ved videregående skole

I hver digitale workshop møtes en UX researcher fra Visma InSchool og en håndfull elever fra videregående skoler i Viken, Innlandet og Rogaland. Elevene løser ulike oppgaver relatert til utformingen av deres grensesnitt og kommer med forslag til hvordan ulike sider i Visma InSchool kan se ut og organiseres. I tillegg, bistår Elevorganisasjonen med å få distribuert et spørreskjema som alle elever kan svare på.

Sondre Undheim Lokøy

Sondre Undheim Lokøy (17) og Jade Carolina Hauan (16) er blant elevene som bidrar fra Elevorganisasjonen. Sondre er fylkesleder for Elevorganisasjonen i Rogaland, og sier det er spennende å være involvert i arbeidet med Visma InSchool.

– Siden starten av 2020 har vi vært inkludert i utviklingen av Visma InSchool, for å representere elevens stemme inn i utviklingen av systemet. Vi har blitt presentert ulike sider og deler av systemet, og fått komme med en tilbakemelding på våre tanker fra elevenes perspektiv, sier Sondre.

– Det er utrolig viktig at elever får ta del i ting som er relevant for dem.

Til tross for at Visma InSchool er et skoleadministrativt system er elevmassen systemets desidert største brukergruppe, og bidrag fra elever via Elevorganisasjonen er derfor svært verdifullt for Visma og Vigo IKS. 

– Det er tross alt vi elever som er daglige brukere av systemet, og da skal det være brukervennlig for oss. Vi håper Visma ser på hva vi i Elevorganisasjonen og elever har foreslått gjennom workshopen og gjennom møtene, og bruker våre ønsker og tanker videre i utviklingen av Visma InSchool. At det har vært så stort fokus på inkludering av elever er utrolig bra, sier Sondre.

Jade Carolina Hauan

Jade, som er politisk nestleder i Elevorganisasjonen i Innlandet, er også positiv til samarbeidet.

– Det er utrolig viktig at elever får ta del i ting som er relevant for dem. At jeg får lov til å ta del i denne prosessen fra start til slutt og får se tankegangen bak det har vært flott, sier Jade.

Både Innlandet og Rogaland er godt i gang med workshops, og Jade og Sondre er enige om at selv om det tidvis har vært litt utfordrende å komme i kontakt med elever som vil delta har responsen alt i alt vært ganske bra.

– Skolene var alle kjappe til å svare ja, og alt gikk lettere når de fikk like mye informasjon som oss selv, sier Jade.

Mens workshopene tar for seg konkrete problemstillinger og scenarioer i elevenes grensesnitt, er spørreskjemaet noe mer overordnet. Der kan elevene gi generell tilbakemelding på systemet, i tillegg til å si noe om sin digitale hverdag og bruk av verktøy. Elevene kan fortsette å legge inn svar i undersøkelsen i perioden fremover, og Visma vil analysere dataene utover høsten.

Vi gleder oss til å ta fatt på dataene, og vil takke Elevorganisasjonen for et godt samarbeid så langt!

Les mer om Visma InSchool

Mest populære