Gå til hovedsiden

Digital ASEBA forenkler kartleggingsarbeidet for PP-tjenesten

– Jeg mener absolutt alle kommuner bør bruke det, sier Marit Sandsmark Stabel, virksomhetsleder PPT i Time kommune.

Digital ASEBA
Digital ASEBA

– Kartlegging med digital ASEBA er så tidsbesparende at det å bruke papir er som å leve i en annen tidsalder. Jeg mener absolutt alle kommuner bør bruke det, sier Marit Sandsmark Stabel, virksomhetsleder PPT i Time kommune.

Kartleggingsverktøy er ofte et viktig grunnlag for å ta beslutninger som kan får store konsekvenser for et barns liv: Skal barnet viderehenvises til PPT for grundigere utredning, eller er problemene av mindre alvorlig art? Har barnet rett til spesialundervisning? Trenger barnet særskilt norskopplæring? Skal vi igangsette spesielle tiltak for barnet på skolen eller skal det følge klassens undervisning med enklere tilpasninger? 

Dette er eksempler på spørsmål hvor kartleggingsverktøy er en viktig del av grunnlaget for å ta en beslutning.

ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) er et mye brukt kartleggingsinstrument som brukes i en helthetlig vurdering. ASEBA er et omfattende verktøy og inkluderer besvarelser fra pårørende, lærere og helsepersonell i tillegg til barnet/ungdommen. 

Det er i dag utstrakt bruk av kartleggingsverktøy i norske kommuner. Dette håndteres ofte papirbasert, ved hjelp av kopier av originalene, eller hjemmelagde Word-versjoner av testene. Dette er lite effektivt og sjelden i tråd med rettighetene som er knyttet til testene.

Den digitale fremtiden

Visma og CheckWare har inngått en samarbeidsavtale hvor digitale kartleggingsverktøy blir tilgjengelig i Visma Flyt PPT. I Time kommune er den gamle måten med papirbasert kartlegging forbi. Nå er det digital ASEBA som gjelder.

– For hvert ASEBA-skjema kunne vi sitte i minst 20 minutter å taste inn. Nå handler det bare om å velge ut respondentene og hva slags skjema de skal få tilsendt, så kommer svarene rett inn i systemet. Det hele er gjort på et par minutter, forteller virksomhetsleder PPT, Sandsmark Stabel. 

Helsepersonell/saksbehandlere administrerer kartleggingsplanene i Visma Flyt PPT, mens respondentene besvarer kartleggingene på pc, nettbrett eller mobil. Svarene blir automatisk behandlet og behandleren får umiddelbart tilgang til skåringsresultatene, lagret på riktig sted i saksgangen til klienten. 

– Det er bare å bli vant til det nye. Vi i Time mener dette er den digitale fremtiden. Vi vil være fremoverlent og ønsker enda flere digitale løsninger inn i PPT i fremtiden. Det skal ikke være noen tvil for en kommune. Selv om det koster litt er det så tidsbesparende at det uten tvil er noe alle må ha, sier Sandsmark Stabel og legger til:

– I tillegg til at hele prosessen går mye raskere får vi også servert en veldig god grafisk fremstilling av kartleggingen. Jeg liker veldig godt fargekodene som er brukt, det er lett tolkbart.

GDPR-krav

Med den digitale kartleggingsmodulen i Visma Flyt PPT erstattes administrativt arbeid som utsending, oppfølging, mottak og skåring med en digital prosess. Dermed sparer tjenesten tid og all informasjon samles direkte på klientens profil. Det øker sikkerheten og er kompatibelt med krav til GDPR ved at tjenesten unngår løse papirskjemaer på kontoret eller i posten 

Time startet med den digitale kartleggingen høsten 2020. Ved oppstart fikk kommunen et godt tilrettelagt program for å lære seg det nye systemet. 

– Vi hadde en felles samling hvor en fra Visma kjørte et lite kurs med opplæring i programmet. Det var informativt og lett forståelig. Og dokumentene vi fikk i etterkant av minikurset er et greit oppslagsverk om vi lurer på noe, sier Sandsmark Stabel.

Informer publikum

Det er ikke bare saksbehandlerne i PP-tjenesten som sparer tid, også dokumentsenteret i kommunen har store besparelser med digital ASEBA.

– De som har hatt ansvar for å skanne inn papirskjemaer slipper det nå. Det sparer dem betydelig med arbeid. Det er en vinn vinn for både oss som saksbehandler og for kommunen.

– Nå som vi er over på det nye systemet med digital kartlegging er det helt uaktuelt å gå tilbake til det gamle, avslutter Sandsmark Stabel.

Ønsker å vite mer om Visma Flyt PPT, eller digitale kartleggingsverktøy, ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Les mer her

Mest populære