Gå til hovedsiden

Interoperabilitetscharteret – hundre løsninger og et utall utfordringer

E-helsesektoren har lidd under manglende standardisering. Dette har ført til individuelle, skreddersydde løsninger, løsninger som verken snakker sammen eller kan gjenbrukes av andre. Det blir dermed krevende å samarbeide sømløst.  Mangel på kompatibilitet er et annet problem. Dersom API’ene (application programming interface=kode brukt til utveksling av data) ikke er åpne, er de vanskelig å integrere […]

E-helsesektoren har lidd under manglende standardisering. Dette har ført til individuelle, skreddersydde løsninger, løsninger som verken snakker sammen eller kan gjenbrukes av andre. Det blir dermed krevende å samarbeide sømløst. 

Mangel på kompatibilitet er et annet problem. Dersom API’ene (application programming interface=kode brukt til utveksling av data) ikke er åpne, er de vanskelig å integrere med andre systemer. Innen helsevesenet har også sikkerhetsbegrensninger representert store utfordringer, blant annet ved kravene til godt personvern og vanntett datasikkerhet. 

Nå har et titalls leverandører  innen e-helsesektoren underskrevet en avtale, Interoperabilitetscharteret, i et forsøk på å komme disse problemene til livs. Åpenhet står sentralt i dette arbeidet, både når det gjelder grensesnitt, databehandling og gjenbruk av data. Kundene skal kunne se hvem som har hatt innsyn i deres data. De skal fritt kunne velge leverandør, og nasjonale og internasjonale standarder for interoperabilitet blir prioritert i utviklingen.

Interoperabilitet – felles forståelse og kommunikasjon

Interoperabilitet dreier seg om:

 • hvordan prosessene mellom brukere og system blir ivaretatt, inkludert
  • brukervennlighet 
  • tilgjengelighet
 • måten organisasjonene kan samhandle effektivt på, spesielt hva angår
  • prosesser
  • politikk
  • avtaler 
 • semantisk forståelse – evnen til å forstå dataene som utveksles mellom systemene, herunder
  • bruk av standardiserte dataelementer  
  • metadata 
 • teknisk utveksling som gjør at systemene kan snakke sammen, blant annet gjennom 
  • grensesnitt
  • protokoller
  • dataformater

Interoperabilitetscharteret – et initiativ for bedre samhandling innen e-helse 

Avtalen dreier seg først og fremst om å ta et felles ansvar for god samhandling innen e-helsesektoren i Norge. Dette betyr blant annet åpenhet i alle ledd. Selv om de forskjellige systemene er i konkurranse med hverandre, skal grensesnittene være åpne, det samme skal databehandlingen være. Det er viktig at databehandlingen fremstår som tillitvekkende og transparent. Utstrakt gjenbruk av data må også stå på agendaen. 

Et formål med charteret er å etablere gode relasjoner mellom leverandørene. Når man begynner å snakke sammen, skaper dette nye muligheter for både felles kompetanseheving og godt samarbeid. Samtidig signaliseres det handlingskraft og initiativ ut til resten av sektoren. 

Noe av det viktigste innen dette leverandørsamarbeidet er at man er blitt enig om at den fremtidige utviklingen av løsninger skjer ut fra kundenes behov og på deres premisser. Teknologien må med andre ord ikke være et hinder for samhandling og deling. Samarbeid, standardisering og åpenhet er viktige stikkord. Det samme er hensynet til GDPR.

Les mer om Vismas løsning for samhandling

 

Visma har gode forutsetninger for dette samarbeidet

Det er bred enighet om at digitalisering vil være et nøkkelord for kommunene når de skal møte fremtidens utfordringer. Dette gjelder spesielt innen helsesektoren, men også på områder som skole og velferd. Vi vet at kommune-Norge satser betydelige ressurser på å jobbe smartere og mer effektivt. Systemene er i ferd med å skifte fra on-prem (lokalt installerte løsninger) til skybaserte løsninger, og dermed vil interoperabilitet stå sentralt.

Det er ikke først og fremst det tekniske som skaper utfordringene innen utveksling av helsedata, hensynet til personvern og datasikkerhet veier kanskje enda tyngre. 

Som leverandør legger Visma stor vekt på sikkerheten, og på at vi opererer innenfor gjeldende lovgivning. Myndighetene skal være trygge på at når vi leverer noe, er datasikkerheten ivaretatt. 

Visma ønsker å være pådriver for en åpen og tillitvekkende databehandling på dette området. 

Les mer om Vismas helseløsning

Visma ønsker å fremme en kultur som fremmer åpenhet og samarbeid med kunder, partnere og utviklere. Denne bakgrunnen gjør det lettere for oss å forstå kundenes behov og også å tilpasse produkter og tjenester som sikrer god interoperabilitet med andre systemer. 

Utviklere kan uten problemer lage tilpassede integrasjoner mellom Visma-produkter og andre systemer som kundene bruker, spesielt fordi vi ofte opererer med åpne API’er. Visma er også en del av et økosystem av partnere. Visma sitter i tillegg på data som kommunene trenger for å gjøre de store analysene. 

I og med at Visma allerede leverer systemene som understøtter tjenesteproduksjonen innen samtlige av de store tjenesteområdene som helse, skole, barnehage, barnevernet og sosialtjenesten, står vi spesielt godt rustet til å lede fremtidige digitaliseringsprosesser i kommunene.  

Les om Vismas løsning for barnevern

Mest populære