Ny funksjonalitet

  • Ny funksjon «Bruk som filter»: Høyreklikk i grafer og tabeller for å enkelt å legge til filter, og ta med videre i dine analyser. I nedenstående eksempel har vi høyreklikket på «Byggkategori KONTOR», og ved å velge «Bruk som filter» setter vi «KONTOR» som et globalt filter for videre analyse.

september2021.png

 

  • Nytt globalt filter (høyre filtermeny alle analyser): Enbruker/flerbruker bygg.

  • Utvidet kontaktinfo for hjemmelshaver under eierskapsanalyse: Kontaktperson, telefon, mobiltelefon og e-postadresse.

 

Databaseoppdateringer

  • Byggdatabase oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr. 31. august 2021.

  • Data fra Enhetsregisteret (antall ansatte, forretningsadresser, mv.) er oppdatert pr. 31. august 2021.

  • Kunngjøringer av endringer relatert til eierskap og juridiske hendelser i hjemmelselskaper, er gjennomgått og analysert pr. 13. september 2021.

  • Kunngjøringer av konkursåpninger er gjennomgått og analysert pr. 28. september 2021.

  • Skatteetatens og Brønnøysundregistrenes oversikter over kompensasjonsordningen er oppdatert pr. 28. september 2021.

  • NAV-oversikt over virksomheter som har fått innvilget lønnskompensasjon er oppdatert pr. 28. september 2021.

 

Gå tilbake