Økt kunnskap om markedet gir økt mulighet til å komme tidlig i posisjon, utarbeide bedre beslutningsgrunnlag og levere tilpassede løsninger

Gjennom våre unike leietaker- og kundesøk gjør dere effektive og treffsikre søk, og identifiserer prospekter basert på deres egne kriterier.

 

Leietakersøk.jpg

Leietakersøk

Har du behov for å fylle ledige arealer med nye leietakere?
 
Gjør effektive og treffsikre søk basert på dine egne kriterier, og identifiser potensielle leietakere. Få tilgang til detaljert oversikt over bedrifter i ulike områder eller konkrete eiendommer, bransjer, antall ansatte, økonomi, bemanningsendringer og flyttehistorikk.

 

Kundesøk

Er dere i vekst, og prøver å identifisere nye samarbeidspartnere og kunder blant næringseiendomsaktørene, eller ønsker dere å se nærmere på deres egne konkurrenter?

Få full oversikt over hvilke bedrifter eller bransjer som holder til i ulike områder.

Kundesøk.jpg

Analyse.jpg

 

Selskapsinformasjon

Har du behov for utfyllende informasjon om potensielle kunder eller leietakere?
 
Vi gir deg detaljert selskapsinformasjon, herunder bransje, antall ansatte pr. lokasjon, bemanningsendringer over tid, finansiell info (inkl. historisk utvikling), kontaktinformasjon, siste registrerte flytting, antatt gjenværende løpetid på eksisterende leieavtale, informasjon om eksisterende lokasjon, mv.

Konkursanalyse

Er det nyttig for deg å få oversikt over hvilke selskaper som åpner konkurs? Hvor de holder til, og hvilke områder som er mest berørte? Hvilke eiergrupperinger som står bak byggene og lokalene som er/blir fraflyttet? Hvor stor andel av leietakermassen er rammet? Hvor mange ansatte som blir berørt, og hvilke bransjer representerer de?

Kanskje du kan bistå huseier med tilpasninger av fraflyttede lokaler, og sette lokalene i stand for utleie til nye leietakere. Kanskje du kan få et nytt utleieoppdrag, og bidra til å identifisere nye leietakere? Kanskje du finner nye transaksjonsobjekter?

Analysen gir deg oversikt registrerte konkursåpninger i Konkursregisteret (Br.reg.) siste 12 mnd. (løpende).

konkursanalyse.jpg

Flyttemønster2.png

Trendanalyse: Flyttemønster

Er det av interesse for deg å vite hvilke bedrifter som har flyttet sin virksomhet? Siste måned, siste 3 måneder eller siste år? Hvor flytter de fra, og hvor flytter de til? Fra randsoner til sentrum, eller motsatt? Hvilke eiergrupperinger som står bak byggene og lokalene som er fraflyttet, eller hvem som eier lokalene som nå er fylt opp med nye leietakere? Kanskje du kan bistå huseier med tilpasninger av fraflyttede lokaler, eller bidra til å identifisere nye leietakere?

Følg med i markedet og få rask og enkel tilgang til detaljert og pålitelig informasjon, og innsikt i bedriftenes flyttemønster.

Flytteanalyse

Har du behov for utfyllende informasjon om bedriftene som flytter på seg? Hvilke faktorer spiller inn? Bemanningsendringer? Hvilke typer selskaper flytter? Er det store skiller mellom bransjer? Størrelser? Store og små selskaper? Fra og til hvilke bygningstyper flytter bedriftene? Er det forskjeller mellom handels- og kontorleietakere? Viser trenden flytting fra mindre til store bygg? Fra eldre til nyere og mer moderne bygg? Eller motsatt? Hva med beliggenhet? Hvilke områder har størst fraflytting, og hvor flytter bedriftene til?

Flytteanalysen gir deg detaljert informasjon og dybdeinnsikten du trenger for å være i forkant, og gjøre de riktige valgene.

Flytteanalyse.jpg

Kontantstøtte.png

Kontantstøtteanalyse

Hvordan har Covid-19 pandemien påvirket næringslivet? Hvilke bransjer er mest berørt? Hvilke bedrifter, og hvor holder de til? Hvor mye kontantstøtte får bedriftene tildelt? Hvilke eiergrupperinger står bak byggene og lokalene som påvirkes av virusutbruddet?

Ved å koble leietakere med Skatteetatens oversikt over kontantstøtte til næringslivet, gir vi deg full oversikt over tildelt kontantstøtte, bedriftenes søkegrunnlag, mv. Du får rask og enkel tilgang til detaljert og pålitelig informasjon fra geografiske områder til enkeltbygg; inkludert bransje, størrelse, eiergruppering, mv.

Kilde: Skatteetatens oversikt over kompensasjonsordningen

Bemanningsanalyse

Er det av interesse for deg å vite hvilke bedrifter som foretar opp- eller nedbemanning? Hvordan utviklingen har vært siste måned, siste kvartal eller siste år? Hvor godt kjenner du bemanningssituasjonen hos dine egne leietakere? Hvilke eiergrupperinger står bak byggene og lokalene som påvirkes av bemanningsendringer? Kanskje du kan bistå huseier med tilpasninger av lokaler, eller bidra til å identifisere nye leietakere?

Vi gir deg full oversikt over ansatte, samt bemanningsendringer i virksomheter i ulike områder eller konkrete eiendommer, eiergrupperinger, bygningstyper og bransjer. Bemanningsanalysen baseres på antall ansatte i virksomheter registrert i Enhetsregisteret (Br.reg.), og inneholder historiske data f.o.m. 1. januar 2018.

bemanningsanalyse.jpg

Lønnskompensasjon.png

Lønnskompensasjonsanalyse

Hvordan har Covid-19 pandemien påvirket bedriftene og deres ansatte? Hvilke virksomheter har måttet permittere én eller flere ansatte? Hvor holder de til? Er det klare likhetstrekk eller store skiller mellom bransjer, størrelse, geografisk beliggenhet, mv.?

Ved å koble leietakere med NAV sin oversikt over virksomheter som har fått innvilget lønnskompensasjon for sine permitterte ansatte siden ordningen trådde i kraft i månedsskiftet mars/april 2020, gir vi deg rask og enkel tilgang til detaljert og pålitelig informasjon fra geografiske områder til enkeltbygg; inkludert bransje, størrelse, eiergruppering, mv.

Kilde: NAV-oversikt over virksomheter som har fått innvilget lønnskompensasjon

Kontakt oss via vårt kontaktskjema under

Vi besvarer alle henvendelser innen kort tid.