Med CREATE-SOLUTIONS får du en enklere og mer effektiv måte å jobbe på

Vi har utviklet og satt sammen et bredt utvalg av verktøy og analyser, som vi tilbyr gjennom vår modulbaserte programvarepakke. CREATE-SOLUTIONS kan deles inn i tre produkter: EIENDOMSANALYSE, BEDRIFTSANALYSE og PORTEFØLJEINNSIKT.

Data

Data du kan stole på
Vårt hovedfokus er datakvalitet. Hold deg løpende oppdatert med tilgang til våre unike oppgraderte data.

Vårt hovedfokus er datakvalitet, og vi har investert mye over lang tid for å presentere et riktig bilde av næringseiendomsmarkedet. Vi betrakter offentlig tilgjengelig informasjon som rådata. Disse dataene er ofte mangelfulle og misvisende. Vi kvalitetssikrer og oppgraderer, gjør feilrettinger og korrigeringer, og i tillegg legger vi til egne inndelinger (kategorier, typer, grupperinger og geografi) for å gjøre brukeropplevelsen enkel og intuitiv. 

Vi gjør fortløpende oppdateringer av våre databaser; i all hovedsak gjennom algoritmer og datalæring, men også gjennom redaksjonell behandling og tilbakemeldinger fra våre brukere.

Data.jpg

Verktøy.jpg

Verktøy

Forenkler hverdagen din
Vår skybaserte «alt-i-ett» plattform gir deg innovative og brukervennlige verktøy. Du har tilgang til alt på et sted.

Vår «alt-i-ett» plattform bygger på standard Microsoft-teknologi, og verktøyene er intuitive, brukervennlige og lette å forstå. Den underliggende datastrukturen er hierarkisk oppbygget; fra overordnede geografiske regioner til gateadresser og enkeltbygninger, til overordnede eier- og bygningskategorier, samt ultimate eiergrupperinger og bygningstyper, mv. Dette åpner for kryssanalyser på tvers av parametere ved dynamiske filtreringer gjennom «slicers», grafer, tabeller, kart, mv. 

De ulike verktøyene kan deles inn i følgende hovedgrupper: Markedsanalyser, eiendomsinfo, kartoppslag, prospektering-/søk og porteføljestyringsverktøy.

Analyse

Enklere, smartere, billigere
Vi er en nøytral aktør med spisskompetanse på næringseiendomsmarkedet. Du gjør avanserte dybdeanalyser og generer presise interaktive rapporter med noen enkle tastetrykk.

Våre analyser bygger på konsistente, presise og kvalitetssikrede data, og gjennom våre verktøy får du tilgang til et bredt utvalg unike analyser. Våre markedsanalyser gir deg oversikt over bygningssammensetning, eierskap, ledighet, leietakersammensetning, planlagte prosjekter, transaksjoner, trender, mv. Våre integrerte porteføljeanalyser inneholder blant annet eiendoms- og kontraktsoversikt, leietakeranalyse, inntektsbilde og forfallsprofil, konkurrentanalyse, verdivurdering, nøkkeltall, kontantstrømsanalyse, sensitivitetsanalyser, simuleringer og scenarier. Vi jobber tett med våre kunder, og utvikler nye analyser fortløpende. Vi tar sikte på å oppdatere våre systemer månedlig, med ny funksjonalitet, nye analyser og rapporter.

Analyse.jpg

Innsikt.jpg

Innsikt

Fra data til full innsikt
Informasjonsdatabaser, styrings- og beslutningsverktøy er vår kjernevirksomhet. Få utbytte av våre løsninger, økt forståelse av næringseiendomsmarkedet og skaff deg detaljert innsikt på minutter.

Vi sammenstiller store mengder med data for å identifisere og forutsi mønstre og sammenhenger det normalt kan være vanskelig å få øye på. Våre analyser gir deg umiddelbar dybdeinnsikt i næringseiendomsmarkedet, samt økt forståelse av, og kunnskap om drivere, utviklingstrekk og markedstrender.

I sum, et komplett faktabasert og fremtidsrettet analysegrunnlag, som gir deg grunnlag til å ta lønnsomme avgjørelser i dine beslutningsprosesser.

Kontakt oss via vårt kontaktskjema under

Vi besvarer alle henvendelser innen kort tid.