Ny funksjonalitet

 • Direkte grunnboksoppslag (1): Hente ut grunnboksinformasjon/-rapporter pr. eiendom direkte i kartoppslag, uten ekstra innlogging.

 • Matrikkelrapport (1): Hente ut fullstendig matrikkelinformasjon/-rapport pr. eiendom direkte i kartoppslag, uten ekstra innlogging.

Kartinndeling Create.png

 

 • Kartinndeling (2): Velge mellom overordnet kart uten inndeling og detaljert inndeling på kommune- eller områdenivå. Ovenstående illustrasjonsbilde viser kontorbygninger på Forus (Nord-Jæren), inndelt etter kommune.

 • Nye globale filtre (høyre filtermeny eiendomsanalyse): «Hjemmelshaver antall ansatte» og «Hjemmelshaver bransje».

Databaseoppdateringer

 • Byggdatabase oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr. 30. september 2021.

 • Ny region med «high-grade» datagrunnlag: Helgelandsregionen. Inkluderer kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Rana og Vefsn.

 • Regnskapstall oppdatert for selskaper som har levert 2020-tall pr. 26. oktober 2021.

 • Data fra Enhetsregisteret (antall ansatte, forretningsadresser, mv.) er oppdatert pr. 30. september 2021.

 • Kunngjøringer av endringer relatert til eierskap og juridiske hendelser i hjemmelselskaper, er gjennomgått og analysert pr. 18. oktober 2021.

 • Kunngjøringer av konkursåpninger er gjennomgått og analysert pr. 26. oktober 2021.

 • Skatteetatens og Brønnøysundregistrenes oversikter over kompensasjonsordningen er oppdatert pr. 26. oktober 2021.

 • NAV-oversikt over virksomheter som har fått innvilget lønnskompensasjon er oppdatert pr. 26. oktober 2021.

Gå tilbake