Ny analysedimensjon: BREEAM

 • Create-Solutions har søkelys på klimarisiko og bærekraft, og introduserer nå BREEAM som ny analysedimensjon – i tillegg til energimerking.

 • Vi har definert to BREEAM kategorier: BREEAM-NOR og BREEAM-In-Use.

 • BREEAM-NOR er Norges fremste miljøsertifiseringssystem for bygg. Et bygg kan sertifiseres på fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. For hvert nivå øker bærekraftsnivået i bygget. BREEAM-NOR sikrer at alle de viktigste aspektene ved bærekraft er tatt hensyn til. Kilde er Grønn Byggallianse, og du finner utfyllende informasjon her.

 • BREEAM In-Use (BIU) er et verktøy for å måle, forbedre og dokumentere miljøprestasjoner og helsefremmende kvaliteter i eksisterende bygg; et forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere og forvaltere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende næringsbygg og boliger. Kilde er Building Research Establishment (BRE) i England som eier og forvalter ordningen og som håndterer registrering og sertifisering av nye BREEAM In-Use-bygg. Du finner utfyllende informasjon her.

November 2021.png

 1. Velg BREEAM kategori og/eller sertifiseringsnivå under eiendom på høyre filtermeny.

 2. Ny informasjon i detaljert bygningsoversikt under kart. Vær oppmerksom på at Create-Solutions’ databaser er konsentrert omkring kommersielle næringsbygg, og inkluderer ikke bygninger til boligformål, skoler, mv.

 3. Se nærmere på BREEAM-sertifiserte bygg, og gjør dybdestudier under bygganalyse, alderssammensetning, ledighetsanalyse, eierskapsanalyse, prosjektanalyse, energimerking, transaksjonsanalyse, bedriftsanalyse, mv.

 

Databaseoppdateringer

 • Byggdatabase oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr. 31. oktober 2021.

 • Data fra Enhetsregisteret (antall ansatte, forretningsadresser, mv.) er oppdatert pr. 31. oktober 2021.

 • Kunngjøringer av endringer relatert til eierskap og juridiske hendelser i hjemmelselskaper, er gjennomgått og analysert pr. 11. november 2021.

 • Kunngjøringer av konkursåpninger er gjennomgått og analysert pr. 23. november 2021.

 • Skatteetatens og Brønnøysundregistrenes oversikter over kompensasjonsordningen er oppdatert pr. 23. november 2021.

 • NAV-oversikt over virksomheter som har fått innvilget lønnskompensasjon er oppdatert pr. 23. november 2021.

 

Gå tilbake