Mars 2021

Systemoppdatering

DATABASEOPPDATERINGER

  • Byggdatabase oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr. 28. februar 2021.

  • Utvidet med nye kommuner:
    • Romerike: Aurskog-Høland, Nannestad, Rælingen og Gjerdrum.

  • Data fra Enhetsregisteret (antall ansatte, forretningsadresser, mv.) er oppdatert pr. 28. februar 2021. 

  • Kunngjøringer av endringer relatert til eierskap og juridiske hendelser i hjemmelselskaper, er gjennomgått og analysert pr. 15. mars 2021.

  • Kunngjøringer av konkursåpninger er gjennomgått og analysert pr. 23. mars 2021.

  • Skatteetatens og Brønnøysundregistrenes oversikter over kompensasjonsordningen er oppdatert pr. 23. mars 2021.

  • NAV-oversikt over virksomheter som har fått innvilget lønnskompensasjon er oppdatert pr. 23. mars 2021.

Gå tilbake