Databaseoppdateringer

  • Byggdatabase oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr. 30. april 2021.

  • Ny region (kommuner): Kongsbergregionen (Kongsberg og Notodden).

  • Utvidet region: Midtre Hålogaland, med ny kommune: Nordreisa.

  • Data fra Enhetsregisteret (antall ansatte, forretningsadresser, mv.) er oppdatert pr. 30. april 2021.

  • Kunngjøringer av endringer relatert til eierskap og juridiske hendelser i hjemmelselskaper, er gjennomgått og analysert pr. 10. mai 2021.

  • Kunngjøringer av konkursåpninger er gjennomgått og analysert pr. 25. mai 2021.

  • Skatteetatens og Brønnøysundregistrenes oversikter over kompensasjonsordningen er oppdatert pr. 25. mai 2021.

  • NAV-oversikt over virksomheter som har fått innvilget lønnskompensasjon er oppdatert pr. 25. mai 2021.

 

Gå tilbake