Databaseoppdateringer

 • Byggdatabase oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr. 31. mai 2021.

 • Data fra Enhetsregisteret (antall ansatte, forretningsadresser, mv.) er oppdatert pr. 31. mai 2021.

 • Kunngjøringer av endringer relatert til eierskap og juridiske hendelser i hjemmelselskaper, er gjennomgått og analysert pr. 15. juni 2021.

 • Kunngjøringer av konkursåpninger er gjennomgått og analysert pr. 28. juni 2021.

 • Skatteetatens og Brønnøysundregistrenes oversikter over kompensasjonsordningen er oppdatert pr. 28. juni 2021.

 • NAV-oversikt over virksomheter som har fått innvilget lønnskompensasjon er oppdatert pr. 28. juni 2021.

 

Ledighetsanalyse 1H2021

 • Ledighetsanalysen er gjennomført i perioden mai/juni inneværende år.

 • Overordnet er ledigheten delt inn i to kategorier: 1. Innflyttingsklart innen 12 mnd. og 2. Innflyttingsklart utover 12 mnd. Default ved oppstart, er at arealer som er innflyttingsklare utover 12 mnd. er filtrert ut - men disse kan enkelt tas inn i analysen ved å velge dette på filtermenyen til høyre.

 • Neste nivå er delt inn i tre ledighetskategorier: 1. Markedsledighet, 2. Ledig i løpende kontrakt og 3. Estimert/skjult ledighet.

 • I forbindelse med ledighetsanalysen dette halvåret, har vi sett at det er vesentlig lavere annonsering på markedsplasser og egne hjemmesider enn tidligere. Som følge av dette har vi innført en ny underordnet ledighetskategori: Estimert/skjult ledighet.

 • I kategorien estimert/skjult ledighet har vi ikke en oppgitt kilde til ledigheten, men har sett på virksomheters adresse- og bemanningsendringer. I de tilfeller det ikke er registrert nye (eller færre) virksomheter eller ansatte i et bygg siden forrige ledighetsanalyse (ved årsskiftet), antas det at ledigheten er tilsvarende forrige telling.

 • Vær spesielt oppmerksom på at det kan være flere feilkilder i denne kategorien, som for eksempel virksomheter som har signert nye leieavtaler - men som ikke har registrert flytting, eller selskaper som har foretatt bemanningsendringer - men det er ikke registrert i Aa-registeret/Enhetsregisteret som følge av tidsforsinkelser.

 • Det er selvsagt også her anledning til å velge hvilke kategorier man ønsker å ta inn i analysen, ved å velge dette på filtermenyen til høyre.

 • Husk å gjøre presise filtreringer ved bruk av ledighetsanalysen. Hvilke bygningstyper (kontor, handel, mv.), eierskap (inst./offentlig eller kommersielle aktører), byggstatus (planlagt eller eksisterende), osv.

 

Geografisk områdeinndeling

 • Justert områdeinndeling for Trondheimsregionen.

 • Lagt til område nivå 2 for Trondheim sentrum.

 

Gå tilbake