Januar 2021

Systemoppdatering

DATABASEOPPDATERINGER

  • Byggdatabase oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr. 31. desember 2020.

  • Utvidet med ny kommune:
    • Møre og Romsdal-regionen: Molde

  • Data fra Enhetsregisteret (antall ansatte, forretningsadresser, mv.) er oppdatert pr. 31. desember 2020. 

  • Kunngjøringer av endringer relatert til eierskap og juridiske hendelser i hjemmelselskaper, er gjennomgått og analysert pr. 6. januar 2021.

  • Kunngjøringer av konkursåpninger er gjennomgått og analysert pr. 26. januar 2021.

  • Skatteetatens oversikt over kompensasjonsordningen er oppdatert pr. 26. januar 2021.

  • NAV-oversikt over virksomheter som har fått innvilget lønnskompensasjon er oppdatert pr. 26. januar 2021.

 

Gå tilbake