Februar 2021

Nyhetsoppdatering

DATABASEOPPDATERINGER

  • Byggdatabase oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr. 31. januar 2021.

  • Utvidet med nye kommuner:
    • Møre og Romsdal-regionen: Ulstein, Rauma og Hareid.

  • Data fra Enhetsregisteret (antall ansatte, forretningsadresser, mv.) er oppdatert pr. 31. januar 2021. 

  • Kunngjøringer av endringer relatert til eierskap og juridiske hendelser i hjemmelselskaper, er gjennomgått og analysert pr. 11. februar 2021.

  • Kunngjøringer av konkursåpninger er gjennomgått og analysert pr. 23. januar 2021.

  • Skatteetatens og Brønnøysundregistrenes oversikter over kompensasjonsordningen er oppdatert pr. 23. januar 2021.

  • NAV-oversikt over virksomheter som har fått innvilget lønnskompensasjon er oppdatert pr. 23. januar 2021.

 

Gå tilbake