Ledighetsanalyse 2H2022

  • Ledighetsanalysen er gjennomført i perioden november/desember inneværende år.

  • Overordnet er ledigheten delt inn i to kategorier: 1. Innflyttingsklart innen 12 mnd. og 2. Innflyttingsklart utover 12 mnd. Default ved oppstart, er at arealer som er innflyttingsklare utover 12 mnd. er filtrert ut - men disse kan enkelt tas inn i analysen ved å velge dette på filtermenyen til høyre.

  • Neste nivå er delt inn i tre ledighetskategorier: 1. Markedsledighet, 2. Ledig i løpende kontrakt og 3. Estimert/skjult ledighet.

  • I kategorien estimert/skjult ledighet har vi ikke en oppgitt kilde til ledigheten, men har sett på virksomheters adresse- og bemanningsendringer. I de tilfeller det ikke er registrert nye (eller færre) virksomheter eller ansatte i et bygg siden forrige ledighetsanalyse (ved årsskiftet), antas det at ledigheten er tilsvarende forrige telling.

  • Vær spesielt oppmerksom på at det kan være flere feilkilder i denne kategorien, som for eksempel virksomheter som har signert nye leieavtaler - men som ikke har registrert flytting, eller selskaper som har foretatt bemanningsendringer - men det er ikke registrert i Aa-registeret/Enhetsregisteret som følge av tidsforsinkelser.

  • Det er selvsagt også her anledning til å velge hvilke kategorier man ønsker å ta inn i analysen, ved å velge dette på filtermenyen til høyre.

  • Husk å gjøre presise filtreringer ved bruk av ledighetsanalysen. Hvilke bygningstyper (kontor, handel, mv.), eierskap (inst./offentlig eller kommersielle aktører), byggstatus (planlagt eller eksisterende), osv.

 

Gå tilbake