Databaseoppdateringer

  • Byggdatabase oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr. 31. juli 2021.

  • Data fra Enhetsregisteret (antall ansatte, forretningsadresser, mv.) er oppdatert pr. 31. juli 2021.

  • Kunngjøringer av endringer relatert til eierskap og juridiske hendelser i hjemmelselskaper, er gjennomgått og analysert pr. 12. august 2021.

  • Kunngjøringer av konkursåpninger er gjennomgått og analysert pr. 25. august 2021.

  • Skatteetatens og Brønnøysundregistrenes oversikter over kompensasjonsordningen er oppdatert pr. 25. august 2021.

  • NAV-oversikt over virksomheter som har fått innvilget lønnskompensasjon er oppdatert pr. 25. august 2021.

Gå tilbake