April 2021

Systemoppdatering

DATABASEOPPDATERINGER

 • Byggdatabase oppdatert med "high-grade" datagrunnlag pr. 31. mars 2021.

 • Møre og Romsdal-regionen utvidet med nye kommuner: Averøy og Kristiansund.

 • Data fra Enhetsregisteret (antall ansatte, forretningsadresser, mv.) er oppdatert pr. 31. mars 2021.

 • Kunngjøringer av endringer relatert til eierskap og juridiske hendelser i hjemmelselskaper, er gjennomgått og analysert pr. 15. april 2021.

 • Kunngjøringer av konkursåpninger er gjennomgått og analysert pr. 26. april 2021.

 • Skatteetatens og Brønnøysundregistrenes oversikter over kompensasjonsordningen er oppdatert pr. 26. april 2021.

 • NAV-oversikt over virksomheter som har fått innvilget lønnskompensasjon er oppdatert pr. 26. april 2021.

NY FORENKLET HOVEDMENY

April 2021_hovedmeny.JPG

 • Nye navn: Fra ANALYTICS, EDGE, VISION og IDEAS til EIENDOMSANALYSE og BEDRIFTSANALYSE.

 • Vi har nå samlet alle analyser/verktøy under to nye faner: EIENDOMSANALYSE og BEDRIFTSANALYSE. Vi håper at dette gjør det enklere og mer intuitivt å manøvrere blant de ulike analysene.

 • EIENDOMSANALYSE inneholder alle analyser/vektøy relatert til bygninger/eiendommer, og erstatter ANALYTICS i sin helhet. I tillegg kommer TRANSAKSJONSANALYSE og UTBYGGINGSANALYSE (som er flyttet fra VISION).

 • BEDRIFTSANALYSE inneholder alle analyser/verktøy relatert til bedrifter/leietakere, og erstatter EDGE og IDEAS i sin helhet. I tillegg kommer FLYTTEMØNSTER og FLYTTEANALYSE (som er flyttet fra VISION)

 • OBS! Dersom du har laget bokmerker basert på VISION, må disse oppdateres

IMPORTFUNKSJONALITET

April 2021_importfunksjon.JPG

 • Ny importfunksjonalitet, gjør at du nå enkelt kan importere egne filtervalg for "Kommune-Gnr/Bnr", "Org.nr. hovedenhet", "Org.nr. underenhet" og "Org.nr. hjemmelshaver".

 • Ønsker du for eksempel å gjøre analyser av din egen eiendomsportefølje eller  utlånsportefølje, eller se nærmere på dine eksisterende eller mest potensielle nye leietakere?

 • Importer filtervalg og lag bokmerker, som du i neste omgang enkelt kan dele med kollegaene dine.

 • Importformat Kommune-Gnr/Bnr er: 1103-59/899.

 • Importformat Org.nr. hovedenhet (foretaksnr.) er: 914377846 eller 914 377 846.

 • Importformat Org.nr. underenhet (virksomhetsnr.) er: 920518095 eller 920 518 095.

 • Importformat Org.nr. hjemmelshaver er: 988318647 eller 988 318 647.

 • OBS! Importfunksjonaliteten har en øvre begrensning på maksimalt 1000 rader (filtervalg)

 

Gå tilbake