Kurs i arbeidsrett

Kunnskapen du trenger innenfor arbeidslivets regler
Arbeidsrett omhandler arbeidslivets regler. Vi tilbyr en rekke kurs og nettkurs som hjelper deg å få den kunnskapen du trenger innenfor dette området.

HMS for ledere - lovpålagt opplæring

Den nye arbeidsmiljøloven §3-5 stiller krav til at arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

Se fullstendig beskrivelse og meld deg på kurs.

Personalforum

Årets oppdatering innenfor personalområdet. 
For deg som har personalansvar, jobber innen HR, er tillitsvalgt, eller jobber med revisjon eller regnskap er det viktig at du har kjennskap til rammene for arbeidsgivers styringsrett og har en oversikt over arbeidstakers rettigheter.

Se fullstendig beskrivelse og meld deg på kurs.

Eldre arbeidstakere - Nettkurs

I dagens arbeidsliv er det mange arbeidstakere som står i jobb lenge -  også utover pensjonsalder. Lovgivningen har en rekke regler som gjelder eldre arbeidstakere. Bli kjent med de særskilte rettigheter som denne gruppen arbeidstakere har.

Se fullstendig beskrivelse og bestill nettkurs.

 

Nettkurs - HMS  for ledere

Ved å ta dette nettkurset vil du som leder få den nødvendige opplæring, kursmateriale og dokumentasjon på gjennomført lovpålagt opplæring.

Se fullstendig beskrivelse og meld deg på kurs.

Ferie - kjente utfordringer - Nettkurs

Få en effektiv gjennomgang av kjente utfordringer i forbindelse med ferielovens regler om feriefritid og feriepenger. I kurset ser vi på hvordan den avtalefestede ferien håndteres, ferielovens bestemmelser om feriefritid og feriepenger, avtalefestet ferie og arbeidsgivers styringsrett i forbindelse med ferield.

Se fullstendig beskrivelse og bestill nettkurs.

 

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.