Kurs i arbeidsrett

Kunnskapen du trenger innenfor arbeidslivets regler
Arbeidsrett omhandler arbeidslivets regler. Vi tilbyr en rekke kurs og nettkurs som hjelper deg å få den kunnskapen du trenger innenfor dette området.

HMS for ledere - lovpålagt opplæring

Den nye arbeidsmiljøloven §3-5 stiller krav til at arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

Se fullstendig beskrivelse og meld deg på kurs.

Styringsrett og konflikthåndtering

Personalsaker og konflikthåndtering kan være krevende, og i slike situasjoner er det viktig at du har kjennskap til regelverket, og vet hvordan du kan bruke din styringsrett som arbeidsgiver.  Lær hvilke rettigheter arbeidsgiver har til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet.

Se fullstendig beskrivelse og meld deg på kurs.

Eldre arbeidstakere - Nettkurs

I dagens arbeidsliv er det mange arbeidstakere som står i jobb lenge -  også utover pensjonsalder. Lovgivningen har en rekke regler som gjelder eldre arbeidstakere. Bli kjent med de særskilte rettigheter som denne gruppen arbeidstakere har.

Se fullstendig beskrivelse og bestill nettkurs.

 

Arbeidsmiljøloven fra A - Å

Lær å møte utfordringer i arbeidsforhold på en profesjonell og effektiv måte. I løpet av kurset gjennomgås et arbeidsforhold fra start til avslutning – fra kontraktsinngåelsen til oppsigelsen. 

Se fullstendig beskrivelse og meld deg på kurs.

Ferie - kjente utfordringer - Nettkurs

Få en effektiv gjennomgang av kjente utfordringer i forbindelse med ferielovens regler om feriefritid og feriepenger. I kurset ser vi på hvordan den avtalefestede ferien håndteres, ferielovens bestemmelser om feriefritid og feriepenger, avtalefestet ferie og arbeidsgivers styringsrett i forbindelse med ferield.

Se fullstendig beskrivelse og bestill nettkurs.