Lønn og skatterett

Arbeidsrett   |   Lønn og skatterett   |   Trygderett   |   Nettkurs   |   Våre kursledere   |   Godkjenningsordningen

Kursene innen lønn og skatterett gir deg utfyllende svar på spørsmål om arbeidsgivers plikter, slik som skatteplikt, trekkplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Her tilbys flere kurs med temaer som omhandler lønnsytelser, naturalytelser, samt utgiftsgodtgjørelser/ reiseoppgjør.

Regeloppdatering 2016

Få med deg høstens viktigste oppdateringer slik at du kan avslutte året korrekt og bli best mulig forberedt til neste års utfordringer.

Vi gjennomgår temaer med hovedfokus på årsskifte og nye regler innenfor lønn, skatt og personal. I tillegg får du den kunnskapen du trenger om hva som skal rapporteres til myndighetene i a-meldingen.

Se fullstendig beskrivelse og meld deg på kurs.

Reiseregninger - alt du må vite

Det er vedtatt flere endringer i regelverket for reiseoppgjør fra og med 2016. Dette medfører at behandling av reiseregninger er mer komplisert enn tidligere. Dette gjelder både hva ansatte på reise for arbeidsgiver kan kreve, og skattereglenes strenge krav for den skattemessige behandlingen av utgiftsgodtgjørelser og refusjon til ansatte.

Se fullstendig beskrivelse og meld deg på kurs.