Kurs i lønn og skatterett

Kursene innen lønn og skatterett gir deg utfyllende svar på spørsmål om arbeidsgivers plikter, slik som skatteplikt, trekkplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker.

Bilgodtgjørelse - Nettkurs

Få en gjennomgang av reglene for bilgodtgjørelse. På nettkurset lærer du hva du kan kreve i henhold til Statens særavtaler, når du kan betale bilgodtgjørelse uten skattetrekk og hvordan du skal fylle ut en god nok reiseregning.

Se fullstendig beskrivelse og bestill nettkurs.

 

Firmabil - Nettkurs

Få en gjennomgang av reglene for bilgodtgjørelse. På nettkurset lærer du hva du kan kreve i henhold til Statens særavtaler, når du kan betale bilgodtgjørelse uten skattetrekk og hvordan du skal fylle ut en god nok reiseregning.

Kurset er ikke tilgjengelig nå.

 

Kostgodtgjørelse - Nettkurs

I nettkurset om kostgodtgjørelse får du en gjennomgang av reglene. Her skilles det på hva de ansatte, etter avtale, kan kreve å få dekket av utgifter til kost, og hva de ansatte kan få dekket  trekkfritt. 

Kurset er ikke tilgjengelig nå.

 

Refusjon av ansattes utgifter - Nettkurs 

I nettkurset Refusjon av ansattes utgifter får du god innsikt i regelverket for trekkfri refusjon av ansattes utgifter. Etter kurset vet du hva som skal til for at et refusjonskrav fra en ansatt kan utbetales trekkfritt. 

Kurset er ikke tilgjengelig nå.

Reiseregninger - alt du må vite

Få en grundig gjennomgang av reglene for utbetaling og behandling av utgiftsgodtgjørelser og utgiftsrefusjoner ved reise i Norge og utlandet. 

Se fullstendig beskrivelse og meld deg på kurs.

 

Ferie - kjente utfordringer - Nettkurs

Få en effektiv gjennomgang av kjente utfordringer i forbindelse med ferielovens regler om feriefritid og feriepenger. I kurset ser vi på hvordan den avtalefestede ferien håndteres, ferielovens bestemmelser om feriefritid og feriepenger, avtalefestet ferie og arbeidsgivers styringsrett i forbindelse med ferield.

Se fullstendig beskrivelse og bestill nettkurs.

 

Skattefrie naturalytelser - Nettkurs

Hvilke goder kan arbeidsgiver gi ansatte skattefritt? Du får en gjennomgang av regelverket og praksis knyttet til de mest brukte skattefrie naturalytelsene.

Se fullstendig beskrivelse og bestill nettkurs.

 

Skattepliktige Naturalytelser - Nettkurs

Vi ser nærmere på hvordan du skal håndtere utvalgte skattepliktige naturalytelsesordningene, som for eksempel dekning av bomutgifter, elektronisk kommunikasjon, forsikringsordninger og dekning av treningsutgifter, på en korrekt måte.

Se fullstendig beskrivelse og bestill nettkurs.

 

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.