Personalforum 2019

Årets oppdatering innenfor personalområdet

 

Mange regelendringer i 2019 - er du oppdatert?

I 2019 har det trådt i kraft mange nye regler som berører personalområdet. Regelendringene skaper stor usikkerhet og kompliserer hverdagen for arbeidsgiver.

På Personalforum møter du våre engasjerte og erfarne jurister som ser på hvilke problemstillinger som dukker opp i praksis på arbeidsplassen. Vi gir deg råd om riktig håndtering av de utfordringer og spørsmål som dukker opp.

Personalforum 2019 får du en gjennomgang av:

 • Endring i reglene for pleiepenger og foreldrepenger
 • En oversikt over regelverk og problemstillinger knyttet til arbeidstakere i ulike livsfaser
 • Nye regler for beregning av sykepenger skaper nye utfordringer - en gjennomgang av ofte stilte spørsmål.
 • Rapportering av fravær i a-meldingen - praksisendringer 
 • Sykefravær, oppfølging og oppsigelse - Hva bør arbeidsgiver tenke i en slik prosess?

Flere deltakere fra samme bedrift?

20 % rabatt pr deltaker.

Benytt rabattkode: SWPF19

Personalforum passer for deg som har jobber innen HR og lønn, har personalansvar, er tillitsvalgt, eller jobber med revisjon eller regnskap. I alle tilfeller er det viktig at du har kjennskap til rammene for arbeidsgivers styringsrett og har en oversikt over arbeidstakers rettigheter.

Program

Regelnyheter og Personalområder 
 • GDPR ofte stilte spørsmål
 • Varsling
 • Endring i reglene for pleiepenger - gradering 
 • Foreldrepenger - nye regler - prematurfødte barn
 • Drøftningsplikt - egenmelding
Arbeidstakere i ulike livsfaser
 • Unge arbeidstakere -  arbeidstakere under 18 år
  • Arbeidstid
  • Pauser og fritid
  • Nattarbeid
 • Småbarnsforeldre

  • Kort om foreldrepermisjon
  • Sykt barn/barnepasser
  • Redusert arbeidstid
  • Tilvenning til barnehage/skolestart
 • Fravær ifm omsorg og pleie av nærstående

  • Terminalfase
  • Nødvendig omsorg
 • Eldre arbeidstakere

  • Sykepenger
  • Ferie
  • Redusert arbeidstid
  • Stillingsvern
Ofte stilte spørsmål mht sykepengegrunnlaget
 • Hvilken betydning får korte permisjoner uten lønn eller avspasering?
 • Lønnsendring - når påvirker dette grunnlaget?
 • Ferie - hvordan beregne grunnlaget når det ikke er utbetalt lønn?
 • Hvordan kan avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden påvirke grunnlaget?
 • Er det forskjell på grunnlaget ved egenmelding og sykmelding?
Rapportering av fravær i a-melding
 • Sluttdato for arbeidsforholdet
 • Barns sykdom
 • Rapportering av permisjoner
 • Lange sykefravær
Sykefravær- oppfølging og oppsigelse
 • Arbeidstakers medvirkningsplikt
 • Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
 • Oppfølging og dokumentasjon
 • Oppsigelse

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Kursdatoer

Sikre deg en plass og meld deg på i dag!

Velg ønsket dato nedenfor:

 

Online kurs

Info om online kursene
Online kursene er et opptak fra 10. oktober 2019. Det vil være muligheter for å sende inn spørsmål som blir besvart senest innen to arbeidsdager. Ved online deltagelse mottar du et opptak av kurset i etterkant for repetisjon og oppslag. Du vil ha tilgang til opptaket i seks måneder.

 

Målgruppe

Kurset passer for personalmedarbeidere, tillitsvalgte, ledere, mellomledere og lønnsmedarbeidere. I tillegg passer kurset godt for regnskapsførere, revisorer med behov for etterutdanning, samt andre konsulenter som arbeider innenfor lønns- og personalområdet.

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Revisor og Regnskapsfører:

Revisor: 7 timer Annet

Regnskapsfører: 7 timer Rettslære

Praktisk informasjon

Kurset varer fra kl. 09:00 til 16:00

Alle deltagere mottar elektronisk dokumentasjon i forkant av kurset. Ved online deltagelse mottar du et opptak av kurset i etterkant for repetisjon og oppslag. Du vil ha tilgang til opptaket i seks måneder.
Pris:
Fysiske kurs kr 4600,- 
Online kurs kr 4100,-

Du møter disse dyktige foredragsholderne:

Monica Bremtun-Olaussen

Monica er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver og foredragsholder og har vært ansatt i Visma siden 2008. Monica sine spesialområder er arbeidsrett, trygderett og ferieloven. Monica er en engasjerende foredragsholder og formidler regelverket på en enkel og lettfattelig måte.

Vanja Ramsrud

Vanja er advokatfullmektig med spesialområder innen arbeids- og trygderett. Hun har tidligere arbeidet som rådgiver i NAV og har særlig kompetanse innen foreldre- og sykepenger, samt pensjon. Vanja er dyktig og har god forståelse for de praktiske problemstillingene som oppstår på en arbeidsplass og evner å knytte dette sammen med regelverket på en enkel måte.

Flere deltakere fra samme bedrift?

Ved påmelding av flere deltakere fra samme bedrift får dere 20 % rabatt pr deltaker. Benytt rabattkode: SWPF19 ved påmelding.