Personalforum 2020

Høstens oppdatering innenfor personalområdet

 

Er du oppdatert på regelverket?

Det er mange regler som berører personalområdet, har du kontrollen? Delta på vårt Personalforum og bli trygg på et komplisert regelverk.

På Personalforum møter du våre engasjerte og erfarne jurister som ser på hvilke problemstillinger som dukker opp i praksis på arbeidsplassen. Vi gir deg råd om riktig håndtering av de utfordringer og spørsmål som dukker opp.
 

Spennende tema denne høsten 

 • Regelendringer og aktuelle tema i forbindelse med covid 19-pandemien 
  • Har arbeidstaker rett på sykepenger når de har vært i utlandet?
  • Tilrettelegging av arbeidsplassen i forbindelse med covid-19-pandemien
  • Permittering, hva skal til, varsling, rapportering og lønnspliktperiode
 • Trekk i lønn og feriepenger - nye avgjørelser


Personalforum passer for deg som er personalmedarbeidere, tillitsvalgte, ledere, mellomledere og lønnsmedarbeidere. I tillegg passer konferansen godt for regnskapsførere, revisorer med behov for etterutdanning, samt andre konsulenter som arbeider innenfor lønns- og personalområdet.


 

Flere deltakere fra samme bedrift? 40 % rabatt på deltager 2-5. Benytt rabattkode: OnlineF19

 
 

Program

Covid 19 - Regelendringer og aktuelle tema

 • Sykepenger
  • Vært i utlandet - karantene når man kommer hjem
  • Hvordan skal sykepenger beregnes?
  • Hvor lang er arbeidsgiverperioden?
  • Hvilke dager er arbeidsgiver pliktig til å utbetale sykepenger?
  • Hvilke krav stilles for å få refusjon fra NAV?
  • Syk under opphold i utlandet
 • Egenmelding
  • Når kan arbeidstaker benytte egenmelding?
  • Hvordan telle dager og tilfeller med egenmelding?

Covid 19 - Regelendringer og aktuelle tema

 • Tilrettelegging av arbeidsplassen i forbindelse med covid-19-pandemien
  • Hjemmekontor
  • Reiser
  • Smittevern
  • Møter med eksterne
  • Arbeidstakere i risikogruppen
  • Risikovurdering - HMS-dokumentasjon
  • Arbeidstid og Overtid
  • Pålegge karantene pga frykt for smitte?

Covid 19 - Regelendringer og aktuelle tema

 • Omsorgspenger
  • Hvor mange dager har arbeidstaker rett på?
  • Når har arbeidstaker rett på omsorgspenger
  • Hvilke regler gjelder i 2020 pga corona?
  • Når kan arbeidsgiver søke refusjon fra NAV?
  • Hvordan søker arbeidsgiver refusjon fra NAV?
  • Hvordan skal fravær dokumenteres

Covid 19 - Regelendringer og aktuelle tema

 • Permittering
  • Hva skal til for å kunne permittere?
  • Hvor lang til i forveien må permittering varsles
  • Rapportering i a-meldingen
  • Arbeidsgivers lønnspliktperiode
  • Hvor mange dager dekker NAV?
  • Hvor lenge kan det permitteres?
  • Arbeid i en løpende permitteringsperiode
  • Oppsigelse - hvilken betydning får dette?

Covid 19 - Regelendringer og aktuelle tema

 • Sykepenger og permittering
  • Syk før permittering
  • Syk under permittering
  • Syk etter permittering
  • Sykefravær ved delvis permittering
 • Ferie under permittering
  • Ferieavvikling
  • Hva skal utbetales under ferieavviklingen?

Trekk i lønn og feriepenger - nye avgjørelser

 • Trekk i lønn/feriepenger er strengt regulert i arbeidsmiljøloven, hvilke muligheter åpnes det for her?
 • Når må avtale om trekk i lønn/feriepenger inngås?
 • Hvilken betydning har det at trekk i lønn er regulert i arbeidsavtalen?
 
 
 
 
 

Info om online kurs

Online kursene er et opptak fra 21. september 2020. Du mottar lenke med tilgang dagen før webinaret. Når du deltar online har du mulighet til å sende inn spørsmål, og du mottar i tillegg opptak av kurset for repetisjon og oppslag. Du vil ha tilgang til opptaket i seks måneder.

En tilgang til online kurs kan kun brukes av én person. Er dere flere i bedriften som ønsker å følge samme sending, må dette bestilles per ansatt.

 • Dersom dere er flere enn en deltager bruk rabattkode OnlineF19 og få 40 % rabatt for deltager 2-5.
 • For flere enn 5 deltagere, be om pris ved å sende forespørsel til [email protected].

Hold deg oppdatert og meld deg på i dag!
Velg ønsket dato fra listen.

 

Du møter disse dyktige foredragsholderne:

Monica Bremtun-Olaussen

Monica er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver og foredragsholder og har vært ansatt i Visma siden 2008. Monica sine spesialområder er arbeidsrett, trygderett og ferieloven. Monica er en engasjerende foredragsholder og formidler regelverket på en enkel og lettfattelig måte.

Vanja Ramsrud

Vanja er advokatfullmektig med spesialområder innen arbeids- og trygderett. Hun har tidligere arbeidet som rådgiver i NAV og har særlig kompetanse innen foreldre- og sykepenger, samt pensjon. Vanja er dyktig og har god forståelse for de praktiske problemstillingene som oppstår på en arbeidsplass og evner å knytte dette sammen med regelverket på en enkel måte.

 

Målgruppe

Kurset passer for personalmedarbeidere, tillitsvalgte, ledere, mellomledere og lønnsmedarbeidere. I tillegg passer kurset godt for regnskapsførere, revisorer med behov for etterutdanning, samt andre konsulenter som arbeider innenfor lønns- og personalområdet.

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Revisor og Regnskapsfører:

Revisor: 7 timer Annet

Regnskapsfører: 7 timer Rettslære

Praktisk informasjon

Kurset varer fra kl. 09:00 til 16:00

Alle deltagere mottar elektronisk dokumentasjon i forkant av kurset. Ved online deltagelse mottar du et opptak av kurset i etterkant for repetisjon og oppslag. Du vil ha tilgang til opptaket i seks måneder.
 
Pris:
Online kurs kr 4400,-
 

Flere deltakere fra samme bedrift?

Ved påmelding av flere deltakere fra samme bedrift får dere 40 % rabatt pr deltaker. Benytt rabattkode: OnlineF19 ved påmelding.