Personalforum 2019

Årets oppdatering innenfor personalområdet

Mange regelendringer i 2019 - er du oppdatert?

I 2019 har det trådt i kraft mange nye regler som berører personalområdet. Regelendringene skaper stor usikkerhet og kompliserer hverdagen for arbeidsgiver. 

På Personalforum møter du våre engasjerte og erfarne jurister som ser på hvilke problemstillinger som dukker opp i praksis på arbeidsplassen. Hvilke alternative løsninger har arbeidsgiver å velge mellom? De gir råd om riktig håndtering av de utfordringer og spørsmål som dukker opp.

Personalforum 2019 får du en gjennomgang av:

 • Nye regler i 2019 innenfor ansettelse, arbeidsgivers rapporteringsplikt, og beregning av sykepenger, foreldrepenger mm. 
 • Arbeidstid og reiseutgifter - hovedregler og praktiske problemstillinger
 • Skatt på personalrabatter og bonuser - hva kan arbeidsgiver gjøre for å redusere kost?
 • Hvilke ordning skal virksomheten velge for dekning av sykepenger og foreldrepenger?
 • Hva er utfordringene ved trekk i lønn?

Personalforum passser for deg som har personalansvar, jobber innen HR og lønn, er tillitsvalgt, eller jobber med revisjon eller regnskap er det viktig at du har kjennskap til rammene for arbeidsgivers styringsrett og har en oversikt over arbeidstakers rettigheter.

Flere deltakere fra samme bedrift?

20 % rabatt pr deltaker.

Benytt rabattkode: SWPF19

Program

Aktuelle nyheter 
 • Ansettelse nye regler
 • Permittering
 • Status GDPR 
 • Nye beregningsregler for sykepenger, foreldrepenger mm
 • Arbeidsgivers plikt til å rapportere gaver & tips
Arbeidstid og reiseutgifter - hovedregler og praktiske problemstillinger
 • Når har en ansatt særlig uavhengig stilling og hvilke konsekvenser har dette.
 • Utfordringer og muligheter for visse type ansattgrupper (ledere, selgere, konsulenter, håndverkere mm).
 • Behandling av reisetid og arbeidstid etter Høyesterett sin dom i juni 2018  - hva kan og bør vi avtale når ansatte skal reise som en del av sitt arbeid?
 • Dekning av reiseutgifter, hvilke reiseutgifter kan ansatte kreve dekket, hvordan utforme “gode og riktige” avtaler. 
Skatt på personalrabatter og bonuser - hva kan arbeidsgiver gjøre for å redusere kost?
 • Kort gjennomgang av de nye reglene for beskatning (Personalrabatter, bonuspoeng, gaver mm)
 • Oversikt merkostnader som vil kunne påløpe
 • Hvilke muligheter har arbeidsgiver til å endre sine ordninger og hvordan skal man gå frem i praksis.
Hvilke ordning skal virksomheten velge for dekning av sykepenger og foreldrepenger?
 • Full lønn under sykdom. Hvordan formulere avtale om full lønn?
 • Hva er “full lønn”?
 • Arbeidsgivers endringsadgang - kan arbeidsgiver slutte å forskuttere sykepenger utover arbeidsgiverperioden?
 • Hva bør stå om sykepenger og foreldrepenger i personalhåndboken?
 • Krever den nye digitale inntektsmeldingen nye rutiner?
Trekk i lønn
 • Hva er “trekk i lønn” ?
 • Når har arbeidsgiver trekkadgang?
 • Hva bør stå i arbeidsavtalen og personalhåndboken om trekkadgang?
 • Gjennomføring av trekk i praksis
 • Rapportering av trekk til myndighetene

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Kursdatoer

Sikre deg en plass og meld deg på i dag!

Velg ønsket dato nedenfor:

Fysiske kurs:

5. mars - Oslo

14. mars - Oslo

2. april - Trondheim

10. april i Stavanger

13. mai - Oslo

28. mai - Bergen

 

Online kurs

26. mars - Online

11. april - Online

24. april - Online

9. mai - Online

21. mai - Online

 

Målgruppe

Kurset passer for personalmedarbeidere, tillitsvalgte, ledere, mellomledere og lønnsmedarbeidere. I tillegg passer kurset godt for regnskapsførere, revisorer med behov for etterutdanning, samt andre konsulenter som arbeider innenfor lønns- og personalområdet.

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Revisor og Regnskapsfører:

Revisor: 6 timer Annet, 1 time Skatt/avgift

Regnskapsfører: 6 timer Rettslære, 1 time Skatt/avgift 

Pris:

Fysiske kurs kr 4600,- 
Online kurs kr 4100,-

Du møter disse dyktige foredragsholderne:


Julianne M. Habberstad

Julianne er advokat, og har jobbet med rådgivning og opplæring av arbeidsgivere siden 2004. Hun er en erfaren foredragsholder innen ulike personalrelaterte temaer. Julianne evner å formidle komplisert stoff på en praktisk måte som gjør at deltakerne sitter igjen med konkret læring til bruk i egen hverdag.

Ivar Grøndahl

Ivar er en erfaren foredragsholder med lang fartstid innen lønn og personal. Han arbeider med bistand for juridisk avdeling, og holder kurs innen fagområdene lønn/skatt og personal. Ivar er en engasjerende og dyktig foredragsholder som med sin lange erfaring med Huldt & Lillevik produktene og regelverket formidler et komplisert stoff på en enkel og lett forståelig måte.

Jenny M. Høiby

Jenny har bachelor i Økonomi – og Forretningsjus fra BI. Hun har lang erfaring med Huldt & Lillevik og jobber i dag som juridisk rådgiver innen fagområdet lønn og skatt. Jenny er en dyktig foredragsholder som evner å koble sin kompetanse på H&L-systemene sammen med regelverket.

Sven Ivar Lønneid

Sven Ivar er en av Norges fremste eksperter på lovverket innen lønns- og personalområdet. Han er en ettertraktet foredragsholder med lang erfaring og evne til å formidle lover og regler på en måte alle forstår. Med smittende humør får du fagkunnskap og oppdateringer på plass.

Karianne Robøle-Sørensen

Karianne er advokatfullmektig med spesialisering i skatterett. Hun jobber med rådgivning innenfor lønn- og sk. Karianne er kunnskapsrik, har god oversikt og formidler lønnsfaget på en systematisk og lett forståelig måte.

Flere deltakere fra samme bedrift?

Ved påmelding av flere deltakere fra samme bedrift får dere 20 % rabatt pr deltaker. Benytt rabattkode: SWPF19 ved påmelding.