Personalforum 2020

Vårens oppdatering innenfor personalområdet

 

Er du oppdatert på regelverket?

Det er mange regler som berører personalområdet, har du kontrollen? Delta på vårt Personalforum og bli trygg på et komplisert regelverk.

På Personalforum møter du våre engasjerte og erfarne jurister som ser på hvilke problemstillinger som dukker opp i praksis på arbeidsplassen. Vi gir deg råd om riktig håndtering av de utfordringer og spørsmål som dukker opp.
 

Spennende tema denne våren 

 • Kan arbeidsgiver forskjellsbehandle ansatte - når er det diskriminering?
 • Det er krav til reelt stillingsomfang ved fast ansettelse. Hva skal stå i arbeidsavtalen?
 • Hva er egentlig fleksibel arbeidstid - hvordan påvirker dette retten til overtidsbetaling?
 • Hvilke rettigheter har nyansatte arbeidstakere til sykepenger?


Personalforum passer for deg som er personalmedarbeidere, tillitsvalgte, ledere, mellomledere og lønnsmedarbeidere. I tillegg passer konferansen godt for regnskapsførere, revisorer med behov for etterutdanning, samt andre konsulenter som arbeider innenfor lønns- og personalområdet.


 

Flere deltakere fra samme bedrift? 20 % rabatt pr deltaker. Benytt rabattkode: SWPF20

 
 

Program

Nyheter

 • Sykepenger under utenlandsopphold
  • EU/EØS
 • Varsling
  • Nye regler fra 1. januar 2020
 • IA-avtalen - Tilskudd til ekspertbistand
  • Hvem kan få ekspertbistand?
  • Hvilke utgifter blir dekket?
 • Bruk av opplysninger fra a-ordningen for obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor

Fast og midlertidig ansettelse

 • Når kan arbeidstaker ansettes midlertidig?
  • Hva skjer dersom arbeidstaker er ulovlig midlertidig ansatt? 
 • Krav til fast ansettelse?
  • Reelt stillingsomfang
 • Hva skal arbeidsavtalen inneholde?
  • Minimumsvilkår i aml. § 14-6
 

Ferie

 • Hvem fastsetter og bestemmer tiden for ferie?
 • Når kan arbeidstakere motsette seg å avvikle ferie?
 • Fastsettelse av ferie i særlige situasjoner
  • Foreldrepermisjon
  • Sykdom
  • Militæret
  • Oppsigelse

Arbeidstid/overtid

 • Alminnelig arbeidstid
 • Når er det overtid?
 • Hva har arbeidstaker krav på i overtidskompensasjon?
  • Er det forskjell på overtid i hverdagen og i helger?
 • Hva er fleksibel arbeidstid?
  • Har arbeidstaker fortsatt rett til overtidsbetaling?
 • Gjennomsnittsberegning av arbeidstid
 

Diskriminering - når kan det forskjellsbehandles?

 • Forbud mot diskriminering
 • Hvilke diskrimineringsgrunnlag har vi i norsk rett?
 • Lønn/lønnsøkning - permisjoner/sykdom
  • Generelle og individuelle lønnstillegg
  • Lønnsendring - justering av sykepenge-/foreldrepengegrunnlaget?
   • Avtale om full lønn
 • Kompensasjon av reiseutgifter
 • Full lønn under sykdom/foreldrepermisjon
 • Ferie
  • Prosentsats
  • Ekstraferie til enkelte i bedriften?
 • Bruk av egenmelding
  • Utvidet rett til egenmelding
  • Inndragelse av egenmeldingsretten

Når har arbeidstaker rett på sykepenger fra arbeidsgiver?

 • Hvordan informere ansatte?
  • Nyansatte
  • Personalhåndbok
  • Arbeidsavtale
 • Grunnvilkår
  • Når har arbeidstaker rett til sykepenger?
 • Arbeidsgiverperioden
  • Er det alltid arbeidsgiverperiode 
  • Vilkår for arbeidsgivers plikt til å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden 
 • Forskuttering
  • Maksperiode med sykepenger - har arbeidstaker vært syk før ansettelse?
 
 
 

Kursdatoer

Sikre deg en plass og meld deg på i dag!

Velg ønsket dato nedenfor:

Online kurs

 

Info om online kursene

Online kursene er et opptak fra 18.mars 2020. Du mottar lenke med tilgang i forkant og en SMS med passord senest 10 minutter før sendingen starter. Når du deltar online har du mulighet til å sende inn spørsmål, og du mottar i tillegg opptak av kurset for repetisjon og oppslag. Du vil ha tilgang til opptaket i seks måneder.

En tilgang til online kurs kan kun brukes av én person. Er dere flere i bedriften som ønsker å følge samme sending, må dette bestilles per ansatt.

 • Dersom dere er flere enn en deltager bruk rabattkode OnlineF19 og få 40 % rabatt for deltager 2-5.
 • For flere enn 5 deltagere, be om pris ved å sende forespørsel til kurs@visma.com.
 

Du møter disse dyktige foredragsholderne:

Monica Bremtun-Olaussen

Monica er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver og foredragsholder og har vært ansatt i Visma siden 2008. Monica sine spesialområder er arbeidsrett, trygderett og ferieloven. Monica er en engasjerende foredragsholder og formidler regelverket på en enkel og lettfattelig måte.

Vanja Ramsrud

Vanja er advokatfullmektig med spesialområder innen arbeids- og trygderett. Hun har tidligere arbeidet som rådgiver i NAV og har særlig kompetanse innen foreldre- og sykepenger, samt pensjon. Vanja er dyktig og har god forståelse for de praktiske problemstillingene som oppstår på en arbeidsplass og evner å knytte dette sammen med regelverket på en enkel måte.

 

Målgruppe

Kurset passer for personalmedarbeidere, tillitsvalgte, ledere, mellomledere og lønnsmedarbeidere. I tillegg passer kurset godt for regnskapsførere, revisorer med behov for etterutdanning, samt andre konsulenter som arbeider innenfor lønns- og personalområdet.

Etterutdanning

Visma Software har vurdert kurset til å gi følgende etterutdanning:

Revisor og Regnskapsfører:

Revisor: 7 timer Annet

Regnskapsfører: 7 timer Rettslære

Praktisk informasjon

Kurset varer fra kl. 09:00 til 16:00

Alle deltagere mottar elektronisk dokumentasjon i forkant av kurset. Ved online deltagelse mottar du et opptak av kurset i etterkant for repetisjon og oppslag. Du vil ha tilgang til opptaket i seks måneder.
Pris:
Fysiske kurs kr 4900,- 
Online kurs kr 4400,-
 

Flere deltakere fra samme bedrift?

Ved påmelding av flere deltakere fra samme bedrift får dere 20 % rabatt pr deltaker. Benytt rabattkode: SWP20 ved påmelding.