Kurs i trygderett

Bli trygg på regelverket innen trygderett

Trygderetten inneholder regler om økonomisk kompensasjon ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Den viktigste loven på dette området er folketrygdloven, som regulerer blant annet sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger og foreldrepenger.

Sykepenger - det du må vite

Hvordan behandle sykdom og sykepenger? 
Delta på et heldagskurs som gir deg en grundig innføring i reglene. Kurset passer for deg som arbeider med lønn og personal. Dette er et innføringskurs og krever ikke spesielle forkunnskaper.

Se kursbeskrivelse og meld deg på kurs.

 

Nye regler for beregning av sykepenger - på 12 minutter - Nettkurs

Fra 1. januar 2019 ble det innført nye beregningsregler for sykepenger. Få en kort innføring med praktiske eksempler - kjøp nettkurset i dag.

Se kursbeskrivelse og bestill nettkurs.

 

Eldre arbeidstakere - Nettkurs

I dagens arbeidsliv er det mange arbeidstakere som står i jobb lenge -  også utover pensjonsalder. Lovgivningen har en rekke regler som gjelder eldre arbeidstakere. Bli kjent med de særskilte rettigheter som denne gruppen arbeidstakere har.

Se fullstendig beskrivelse og bestill nettkurs.

 

Oppfølging av sykmeldte - Nettkurs

I nettkurset om oppfølging av sykmeldte lærer du om de lovpålagte pliktene arbeidsgiver og arbeidstaker har i forbindelse med et sykefravær.

Se fullstendig beskrivelse og bestill nettkurs.

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.