Trygderett

Bli trygg på regelverket innen trygderett
Arbeidsrett   |   Lønn og skatterett   |   Trygderett   |   Nettkurs   |   Våre kursledere   |   Godkjenningsordningen

Trygderetten inneholder regler om økonomisk kompensasjon ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Den viktigste loven på dette området er folketrygdloven, som regulerer blant annet sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger og foreldrepenger. Vi tilbyr en rekke kurs som gir deg den kunnskapen du trenger for å bli trygg på dette regelverket.

Foreldre - rett til fri og stønad

Regelverket tilknyttet foreldrepenger gir stor fleksibilitet til å tilpasse uttak av foreldrepenger til hva som passer den enkeltes situasjon, en fleksibilitet som i stor grad krever avtale med arbeidsgiver. Det er derfor viktig for arbeidsgiver å kjenne til rammene for sine forpliktelser.

Se fullstendig beskrivelse og meld deg på kurs. 

Sykefravær, oppfølging og ansattes plikter

Få en innføring i grunnvilkårene for arbeidstakers rett til sykepenger, arbeidsgivers betalingsforpliktelser i arbeidsgiverperioden og kravet til gyldig dokumentert fravær.

Se fullstendig beskrivelse og meld deg på kurs.

Sykepenger for deg som jobber med lønn

Få en grundig innføring i folketrygdlovens bestemmelser om arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved sykdom. Vi tar blant annet for oss spørsmål om arbeidsgiverperioden, egenmeldingsrettigheter, beregning av sykepengegrunnlaget, og refusjon.

Se fullstendig beskrivelse og meld deg på kurs.

Sykepenger, arbeidsgiverperiode og refusjoner

Beregning av sykepenger kan være komplisert. Kurset gir deg innføring i folketrygdlovens regler for beregning av sykepenger i arbeidsgiverperioden og de rettslige rammene som gjelder for arbeidsgivers refusjonskrav.

Se fullstendig beskrivelse og meld deg på kurs.