Kurs i trygderett

Bli trygg på regelverket innen trygderett

Trygderetten inneholder regler om økonomisk kompensasjon ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Den viktigste loven på dette området er folketrygdloven, som regulerer blant annet sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger og foreldrepenger.