Kurs i trygderett

Bli trygg på regelverket innen trygderett

Trygderetten inneholder regler om økonomisk kompensasjon ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Den viktigste loven på dette området er folketrygdloven, som regulerer blant annet sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger og foreldrepenger.

Sykepenger og sykefravær

Få en innføring i folketrygdlovens bestemmelser om arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter ved sykdom. Kurset passer for deg som arbeider med lønn og personal. 

Se fullstendig beskrivelse og meld deg på kurs.

Sykefravær - halvdagskurs

Få en grundig innføring i grunnvilkårene for arbeidstakers rett til sykepenger, arbeidsgivers betalingsforpliktelser i arbeidsgiverperioden og kravet til gyldig dokumentert fravær.

Se fullstendig beskrivelse og meld deg på kurs.

Sykepenger - halvdagskurs

Få en grundige innføring i folketrygdlovens regler for beregning av sykepenger i arbeidsgiverperioden, regeler for bruk av egenmelding, samt de rettslige rammene for arbeidsgivers refusjonskrav.

Se fullstendig beskrivelse og meld deg på kurs.

Eldre arbeidstakere - Nettkurs

I dagens arbeidsliv er det mange arbeidstakere som står i jobb lenge -  også utover pensjonsalder. Lovgivningen har en rekke regler som gjelder eldre arbeidstakere. Bli kjent med de særskilte rettigheter som denne gruppen arbeidstakere har.

Se fullstendig beskrivelse og bestill nettkurs.

Sykepenger - Nettkurs

Få en effektiv innføring i regler og plikter i forbindelse med sykepenger. Du lærer om arbeidsgivers plikt til å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden, og bestemmelser om hvordan sykepengene skal beregnes.

Se fullstendig beskrivelse og bestill nettkurs.

Sykefravær - Nettkurs

Få kontroll på folketrygdlovens regler om vilkår for arbeidstakers rett til sykepenger og arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Se fullstendig beskrivelse og bestill nettkurs.

Oppfølging av sykmeldte - Nettkurs

I nettkurset om oppfølging av sykmeldte lærer du om de lovpålagte pliktene arbeidsgiver og arbeidstaker har i forbindelse med et sykefravær.

Se fullstendig beskrivelse og bestill nettkurs.

Barns sykdom - Nettkurs

Arbeidstakere har mange rettigheter som følge av at de har barn. Lær om regelverket som sikrer arbeidstaker både rett til fri fra arbeidet og rett til økonomisk kompensasjon for lønnsbortfall i forbindelse med barns sykdom. 

Se fullstendig beskrivelse og bestill nettkurs.

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.