Journalsystem

Journalsystem

Sikker, elektronisk journalføring i skyen

Journalsystem bygget for ditt arbeid

Visma leverer journalsystem til de fleste offentlige helsetjenester i norske kommuner. I porteføljen finner du systemer for journalføring innen pleie og omsorg, helsestasjon, rehabilitering og rekonvalesens, med flere. Våre moderne skybaserte journalsystemer gir din virksomhet et teknologisk løft som løser mange kjente utfordringer, bedrer sikkerheten og gir bedre tjenestestøtte for de ansatte.

Du kan lese mer om hvert av journalsystemene ved å trykke deg inn på de ulike sidene under.

Pleie og omsorg

 • Journalføring innen pleie og omsorg
 • I tråd med Normen og GDPR
 • Kobling til SvarUt
 • Registrering til NOARK kjerne i én arbeidsflyt

Hjemmetjenesten

 • Journalføring i hjemmetjenesten
 • Sikker informasjonsdeling
 • God oversikt over brukere og deres nettverk
 • Hendelseslogg

Helsestasjon

 • Journalføring i helsestasjonen
 • Timebok for alle ansatte
 • Kommunikasjon mot SYSVAK
 • Tilpasset KITH sin EPJ-standard og kravene til sikkerhet

Rehabilitering

 • Journalføring innen rehabilitering og rekonvalesens
 • Letter samarbeidet rundt Individuell Plan (IP)
 • Sikker tilgang og arkivering
 • Elektronisk "møtested" på tvers av fag og nivå