Journalsystem bygget for ditt arbeid

Visma leverer online journalsystem til offentlige helsetjenester i norske kommuner. I porteføljen finner du systemer for journalføring innen pleie og omsorg, helsestasjon, rehabilitering og rekonvalesens, med flere. Våre moderne skybaserte journalsystemer gir din virksomhet et teknologisk løft som løser mange kjente utfordringer. I tillegg bedrer den sikkerheten og gir bedre tjenestestøtte for de ansatte.

Les mer journalsystemene ved å trykke deg inn på de ulike sidene under.

Journlaføring innen pleie og omsorg

Pleie og omsorg

 • Journalføring innen pleie og omsorg
 • I tråd med Normen og GDPR
 • Kobling til SvarUt
 • Registrering til NOARK kjerne i én arbeidsflyt

Journalføring i hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten

 • Journalføring i hjemmetjenesten
 • Sikker informasjonsdeling
 • God oversikt over brukere og deres nettverk
 • Hendelseslogg

Journalføring i helsestasjonen

Helsestasjon

 • Journalføring i helsestasjonen
 • Timebok for alle ansatte
 • Kommunikasjon mot SYSVAK
 • Tilpasset KITH sin EPJ-standard og kravene til sikkerhet

journalsystem for frisklivsentralen

Frisklivssentralen

 • Registrering av tiltak
 • Dokumentering av helsehjelp
 • Journalføring i skyen
 • Digital tilbakemelding til henvisende lege