Innbyggerdialog IT-løsninger

Innbyggerdialog

Sikkre skyløsninger for offentlig og privat sektor

Digital innbyggerdialog

God dialog er en forutsetning for å oppnå og opprettholde et godt forhold mellom kommunen og dens innbyggerne. Med smarte digitale løsninger for innbyggerdialog kan viktige og sensitive meldinger formidles elektronisk, enkelt, trygt og effektivt. 

På denne måten kan innbyggerdialog, som ikke krever oppmøte, skje uten bruk av papir og brevpost. Rutiner og oppgaver blir løst mer effektivt, og kommunen får høyere informasjonssikkerhet. Dette sparer både tid og penger.

På denne siden kan du navigere deg videre og lese mer om de forskjellige løsningene som finnes tilgjengelig, og som din kommune kan ta i bruk allerede nå.

Elektronisk sosialhjelp med digisos

Elektronisk sosialhjelp

  • Digisos gir bruker mulighet til å søke sosialhjelp elektronisk
  • Søker få innsyn i hva som skjer med den digitale søknaden
  • Begrenser telefonhenvendelser til NAV

Digital innbyggerdialog med Digihelse

Digital innbyggerdialog

  • Sikker kommunikasjon mellom ansatte/pleierne og brukere/pårørende
  • Digihelse gir styrket samarbeid i hjemmetjenesten
  • Bidrar til forutsigbarhet og god oversikt

Elektronisk_post_samhandling

Digital post

  • Send digital post til digitalt til innbyggere og næringsliv
  • Effektiv og sikker saksbehandling
  • Kobling til SvarUt i ditt fagsystem