Digital innbyggerdialog

God innbyggerdialog er en forutsetning for å oppnå og opprettholde et godt forhold mellom kommunen og dens innbyggere. Med smarte digitale løsninger for innbyggerdialog kan viktige og sensitive meldinger formidles elektronisk, enkelt, trygt og effektivt. 

På denne måten kan innbyggerdialog, som ikke krever oppmøte, skje uten bruk av papir og brevpost. Rutiner og oppgaver blir løst mer effektivt, og kommunen får høyere informasjonssikkerhet. Dette sparer både tid og penger.

Under kan du navigere deg videre og lese mer om de forskjellige løsningene. Alle er tilgjengelig for din kommune å ta i bruk.

Elektronisk sosialhjelp med digisos

Elektronisk sosialhjelp

 • Digisos gir bruker mulighet til å søke sosialhjelp elektronisk
 • Søker få innsyn i hva som skjer med den digitale søknaden
 • Begrenser telefonhenvendelser til NAV

Digital innbyggerdialog med Digihelse

Innbyggerdialog i hjemmetjenesten

 • Sikker kommunikasjon mellom ansatte/pleierne og brukere/pårørende
 • Digihelse gir styrket samarbeid i hjemmetjenesten
 • Bidrar til forutsigbarhet og god oversikt

Elektronisk_post_samhandling

Digital post

 • Send digital post til digitalt til innbyggere og næringsliv
 • Effektiv og sikker saksbehandling
 • Kobling til SvarUt i ditt fagsystem

Digihelsestasjon

DigiHelsestasjon

 • Digitalt og sikkert alternativ for kommunikasjon med innbyggere
 • Avlaster helsepersonell for telefonhenvendelser
 • Sending og mottak av meldinger via helsenorge.no