Enkel, digital kommunikasjon med DigiHelsestasjon og ungdomsløsningen

DigiHelsestasjon leverer digitale tjenester for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inkludert helsestasjon for ungdom. Tjenesten tilgjengeliggjør enkel, digital kommunikasjon mellom innbyggere og helsestasjons- og skolehelsetjenestene på en måte som ivaretar personvernet. Innbyggerne får oversikt over avtaler de har med tjenesten, mulighet til å avbestille disse og sende meldinger direkte til helsestasjonen.

Dette gjør at innbyggerne slipper å ringe eller møte personlig opp for å kommunisere med helsestasjon og skolehelsetjenesten. DigiHelsestasjon vil også bidra til at færre brev sendes via post. Prosjektet har en beregnet gevinst for samfunnet til 800 millioner kroner over ti år.

I likhet med prosjektet Digihelse vil innbyggere bruke helsenorge.no til å kommunisere med helsestasjonstjenesten. Løsningen integreres med de kommunens helsestasjonløsning i kommunen. Helsesykepleier og andre fagpersoner får melding fra foreldrene direkte inn i pasientjournalen, lagret som en del av lovpålagt dokumentasjon.

Se visning av DigiHelsestasjon

DigiHelsestasjon gir sikker innbyggerdialog med:

 • Helsestasjonstjenesten
 • Skolehelsetjenesten
 • Helsestasjon for Ungdom
 • Svangerskapsomsorgen

Helsestasjoner tilgjengelig på nett og app

Hør Bergen kommune dele sine erfaringer om DigiHelsestasjon i dette innslaget fra NRK Hordaland.

Det ble sendt som en del av NRK Radios sending God Morgon Hordaland den 29.04.2021. Du kan høre hele sendingen her »

Gevinster

For innbyggerne vil det være nyttig å:

 • Komme i kontakt med ansatte ved helsestasjonen på en sikker digital plattform
 • Kunne få oversikt over avtaler og få påminnelser om avtaler
 • Kunne gi rask beskjed ved f.eks. sykdom

For helsestasjonen vil det være nyttig å:

 • Kunne gi et digitalt og sikkert alternativ for kommunikasjon med innbyggere
 • Avlaste helsepersonell for telefonhenvendelser
 • Løsningen er integrert med EPJ-systemet (Visma HsPro)
 • Kunne motta og sende digitale henvendelser fra/til innbyggerne på en sikker plattform
 • Gi innbyggerne bedre oversikt over avtaler og mulighet til på kort varsel å avlyse en avtale ved f.eks. sykdom. Det kan gi mulighet å disponere tiden bedre.

Bruksområder 

Områdene som skal dekkes av Digihelsestasjon er:

 • Sending og mottak av meldinger via helsenorge.no
 • Innbyggeren skal kunne se timeavtaler med helsestasjon via helsenorge.no
  1. Motta melding og varsling om ny, endret og avlyste avtaler
 • Helsenorge.no skal motta melding om hvem som er aktive brukere i HsPro
  1. HsPro får vite hvem som er aktive på helsenorge.no
  2. Motta meldinger fra ukjente brukere
  3. Kunne avvise meldinger fra personer som er feilsendt
  4. Opprette brukere som har tatt kontakt via helsenorge
 • Varslinger
  1. Det skal være mulig å sende SMS-varsel til brukere som ikke er aktive på helsenorge.no

Ungdomsløsningen til DigiHelsestasjon 

Ungdomsløsningen til DigiHelsestasjon går ut på at ungdom kan benytte en app for å kontakte skolehelsetjenesten for timebestillinger, på en sikker måte. På samme måte kan skolehelsetjenesten kommunisere med ungdommen vedrørende timeavtaler. Foreldre vil ikke ha innsyn i kommunikasjonen.

Skolehelsetjenesten kan behandle timeavtaler fra ungdomsløsningen direkte i HsPro. På den måten slipper skolehelsetjenesten å forholde seg til et nytt system. I HsPro har den ansatte mulighet til å:

 • Se timeforespørsler/avlysninger som ungdommen har sendt inn
 • Velge at en time settes opp som 'ungdomstime', som hindrer innsyn fra foreldre
 • Behandle timeavtaler
 • Gjøre en digital aktiv sjekk for Ungdomsløsningen
 • Hente ut statistikkrapporter over bruk av løsningen 

Se visning av DigiHelsestasjon ungdom

Se to gratis webinaropptak - DigiHelsestasjon og ungdomsløsningen

Kontakt oss

Kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59