Priser fordelsprogram

Prisene gjelder per bruker/ansatt per år.

Privat

750 kr/år

For deg som ønsker tilgang til rabatter og fordeler som privatperson.

Bli medlem

START bedrift

750 kr/ansatt

For deg som jobber i et selskap med 0-49 ansatte.

Få tilbud

PLUSS bedrift

Skreddersøm

For deg som jobber i et selskap med 50+ ansatte.

Send forespørsel