eFaktura

Bruk av eFaktura kan gi store besparelser.

Hvor mye kan bedriften spare?

Det ligger store tids- og pengebesparelser i bruk av eFaktura. Visma laget en rapport som viser gevinstene ved overgang til eFaktura. Resultatene viser at betydelige besparelser ved effektivisering av rutiner og fjerning av unødvendig utgiftsposter.

Last ned guiden som viser hvor mye du kan spare med eFaktura

Visma.net AutoInvoice

Send faktura direkte fra ditt økonomisystem med skytjenesten Visma.net AutoInvoice.

  • Fakturering på 1-2-3
  • Markedsledende innen eFaktura
  • Dekker også fakturering på post og epost

Som en bonus åpner Visma.net AutoInvoice også for du kan motta eFaktura. Løsningen integreres enkelt med Vismas økonomisystemer.

 

 
 

Kurs i Visma.net AutoInvoice

3 timers kurs hvor vi guider deg igjennom hvordan du kommer raskt og effektivt i gang med elektronisk faktura ved bruk av tjenesten Visma.net AutoInvoice.

Det offentlige har innført krav til alle sine leverandører om bruk av elektronisk faktura. Dette har selvfølgelig fått ringvirkninger for det private næringsliv, og også skapt muligheter.

Kurset er for deg som bruker Visma Business, Visma Business Regnskapsbyrå eller Visma Global.

Se program og datoer

Våre faktura- og innfordringsløsninger

Effektiv fakturering gir god likviditet.Vi har løsninger som dekker dine behov, uansett hvordan du ønsker å håndtere faktureringsprosessene i din virksomhet.

Se våre fakturaløsninger

Noen begreper om eFaktura

Hva er EHF?

Elektronisk handelsformat (EHF) er det offentlige standardformatet for eFaktura. Alle fakturaer som sendes gjennom den felleseuropeiske digitale infrastrukturen for elektronisk handel blir sendt i dette formatet.

Hva vil det si? Les mer om EHF

Hva er ELMA?

Alle bedrifter som ønsker å motta eFaktura, behøver en «elektronisk adresse» som fakturaen kan sendes til. ELMA er et norsk register med oversikt over alle virksomheter som kan motta efaktura.

Hvordan melde seg inn?

Hva er aksesspunkt?

Aksesspunkt er et slags elektronisk postkontor som sender og mottar eFakturaer på dine vegne. Gjennom dette blir du tilknyttet PEPPOL-nettverket, og kan sende og motta fakturaer til alle som er tilknyttet infrastrukturen.

Lyst å vite mer?