Gå til hovedsiden

Hva er aksesspunkt og PEPPOL?

Gjør det kjent med mekanismene som ligger til grunn for at du kan sende og motta e-faktura til og fra hele verden.

Aksesspunkt og PEPPOL

Les også: Hva er elektronisk faktura (e-faktura)?

Hva er PEPPOL?

For at e-fakturaer og andre forretningsdokumenter enkelt skal kunne sendes og mottas på kryss og tvers av bedrifter, institusjoner og personer, har vi i Europa etablert en digital infrastruktur for elektronisk handel. Dette nettverket har navnet PEPPOL (Pan European Public Procurement Online), og sikrer at du enkelt kan sende og motta e-faktura til og fra dine kunder og leverandører.

Les også: Hva er ELMA og hvordan registrerer du deg?

Hva er aksesspunkt?

For å bli del av PEPPOL-nettverket, må din bedrift gå via et aksesspunkt. Det er et slags elektronisk postkontor som sender og mottar e-fakturaer på dine vegne. En e-faktura sendes inn i PEPPOL-nettverket via avsenders aksesspunkt, og finner selv veien til mottakers aksesspunkt, som plasserer fakturaen inn i mottakers økonomisystem. Dermed kan både avsender og mottaker nyte godt av alle fordelene som følger med elektronisk faktura. Her er fire av dem:

Mindre administrasjon

Ved bruk av e-faktura sendes og mottas fakturaen direkte i økonomisystemet. Dermed automatiserer du store deler av fakturahåndteringen.

Reduserte kostnader

Med en helelektronisk løsning er det ikke lenger behov for utskrift, pakking og forsendelse – eller mottak, utpakking og punching.

Raskere innbetaling

Erfaringen viser at kunder som mottar e-faktura er mer presise betalere. Avsender slipper å bruke tid og krefter på purringer, mens mottaker kan være sikrere på at regningene blir betalt som de skal.

Full kontroll

Ved elektronisk fakturering blir alle fakturadata lest inn 100 % korrekt, og med en god fakturaløsning blir alle fakturaer arkivert i systemet.

Raskere fakturering er mulig

Nesten alle sender og mottar e-faktura i dag, men det trenger ikke bety at alle bedrifter har raske og «avviksfrie» prosesser for fakturering.

Ved å automatisere faktureringsprosessen slipper du arbeidet knyttet til sending av fakturaer, oppfølging av innbetalinger og purring/inkasso. Les mer om hvordan det kan se ut i denne guiden:

Hvordan helautomatisere faktureringen?

Mest populære