Visma.net AutoInvoice

Gjør det enkelt å sende og motta faktura.

Vi gjør det enkelt å fakturere

Effektiviser og automatiser faktureringen

Med Visma.net AutoInvoice får du en komplett fakturaløsning som dekker alle dine behov, inkludert sending og mottak av efaktura. All fakturabehandling foregår direkte i ditt økonomisystem, slik at både fakturering og fakturamottak går unna med noen få tastetrykk. Dette har en rekke fordeler for din virksomhet:

Oppnå besparelser med Visma.net AutoInvoice
Mindre administrasjon
Effektiviserer administrasjon knyttet til fakturering og fakturamottak. Det sparer din bedrift tid og penger.
Faktura i alle formater
Kunder som ikke kan motta efaktura, blir automatisk fakturert på epost eller per brev.

Kortere kredittid
Elektroniske fakturaer går rett inn i mottakers økonomiløsning eller nettbank og betales derfor raskere.
Mer kontroll
Du har full kontroll på om fakturaen kommer frem og når, hvis ikke får du umiddelbart beskjed.
Jobb i nettskyen
Med skybasert løsning ligger dataen i nettskyen og er til enhver tid oppdatert.
Fornøyde kunder og leverandører
Stadig flere kunder forventer å motta efaktura, og stadig flere leverandører ønsker å sende efaktura.

Hvilke systemer kan integreres med Visma.net AutoInvoice?

Du kan enkelt integrere ditt økonomisystem med Visma.net AutoInvoice. For mer informasjon, velg ditt produkt:

Kun kr. 3,- per efaktura

Kr 3,- Sending eller mottak av efaktura

Kr 0,- Sending per e-post

Kr 9,- Utskrift og sending innenlands, første side 

Kr 0,50,- Utskrift og sending innenlands, per ekstra side

Kr 10,60,- Utskrift og sending utenlands, første side 

Kr 0,70,- Utskrift og sending utenlands, per ekstra side

Kr 7,- Elektronisk retur av fakturaer som ikke kommer frem

Kr 8,- Faktura mottatt som pdf fra epost, OCR-tolket og validert

Kr 12,- Faktura mottatt på papir fra post, skannet, OCR-tolket og validert

Kr 66,- Postretur per sending (innhold sendt til skanningssenteret som ikke er fakturarelatert)

 

Hvordan fungerer det egentlig med efaktura?

Visma.net AutoInvoice er en løsning som gjør at du kan sende en efaktura direkte fra ditt økonomisystem og rett inn i mottakers økonomisystem eller en privatkundes nettbank.

Når du oppretter og sender en faktura fra ditt system, lagres informasjonen i en fil. Denne filen sendes over internett via et eget nettverk satt opp til dette formålet. Innholdet i filen kan være pris, produkter, forfallsdato o.l., hvor denne informasjonen er strukturert på en spesiell måte i filen. Mottakers system åpner filen og oppretter en faktura på bakgrunn av innholdet i filen. Enkelt og greit.

Med Visma.net AutoInvoice kan du effektivisere og automatisere fakturering og fakturamottak.

Fra Visma-bloggen

 
Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.