Kurskalender

Nedenfor kan du se en kurskalender for de ulike kursene i kursabonnementet til Visma InSchool i skoleåret 2022/2023. Merk at vi har flere kurs innenfor samme tema, for eksempel eksamen, og kursene er lagt opp til å følge arbeidsprossene i skoleårshjulet.

 
Merk at alle kurs avholdes kl. 10.00 - 11.00 på oppsatt dato.

Månedsoversikt over kurs

Utvid detaljene for hver måned ved å klikke på "+"-ikonet til venstre for måneden.

Bestill kursabonnement