Webinaroversikt:
Samhandling på tvers av sektorer med Flyt Samspill

På denne siden finner du verdifulle webinar rettet mot tre nøkkelområder: PP-tjenesten, skole, og barnehage. Webinarene er spesielt utformet for å bygge broer mellom sektorer, fremme innsikt og dele praktiske tilnærminger. Målet er å styrke samarbeidet på tvers av disse viktige sektorene, med fokus på Visma Flyt Samspill og integrasjonen med relevante løsninger.

 

webinar-samspill.jpg

Samhandling for PP-tjenesten

Dette webinaropptaket legger vekt på å gi deg god forståelse av hvordan PP-tjenesten kan samarbeide mer effektivt med andre sektorer. Du får se en demo av koblingen mellom Visma Flyt PPT og Visma Flyt Samspill, samt et kundeintervju med Narvik kommune.

Se webinar for PP-tjeneste

Samhandling
for skolen

I dette webinaropptaket får du se hvordan skolen kan jobbe sammen med andre institusjoner og tjenester for å skape et mer inkluderende og støttende læringsmiljø. Du får se en demo av koblingen mellom Visma Sikker Sak Skole og Visma Flyt Samspill, og det blir vist et kundeintervju med Narvik kommune.

Se webinar for skole

Samhandling for barnehagen

Dette webinaropptaket tar for seg unike utfordringer og muligheter barnehagesektoren har når dere skal samarbeide med andre tjenester i kommunen. Du får se en demo av koblingen mellom Visma Sikker Sak Barnehage og Visma Flyt Samspill, og du får se et kundeintervju med Narvik kommune.

Se webinar for barnehage