GRATIS WEBINAROPPTAK:

Visma Flyt Samspill - Sikker Sak Skole

Fyll ut skjemaet under for å se gratis webinaropptak.

Agenda

I løpet av 40 minutter vil Jenni gi deg et innblikk i digitalt samhandlingsverktøy for tidlig og samtidig innsats. Du får en demo av koblingen mellom Sikker Sak Skole og Flyt Samspill, og det blir vist et kundeintervju med Narvik kommune.

(Opptak: 7. desember 2022.)

jenni-ervik.png

Jenni Ervik

Fagkonsulent Visma Flyt Skole, Samspill Skole, Sikker Sak Skole

Jenni Ervik er ansatt som leveransekonsulent og gir opplæring og råd om bruk av Visma sine systemer for skole. Internt i Visma bidrar hun til å utvikle metoder for digital læring som supplement til mer tradisjonell opplæring. Hun tar med seg viktige erfaringer fra skoleverket, hvor hun har jobbet i 20 år, både privat, kommunalt og på stort sett alle trinn.