Med Digisos kan NAV tilby sosialhjelpsøknader digitalt

Digisos er en forkortelse for 'digitale innbyggertjenester – sosiale tjenester' i NAV. 

Løsningen gir sosialtjenestens bruker mulighet til å søke sosialhjelp elektronisk. Alle brukere skal kunne kommunisere med NAV digitalt, uavhengig om de mottar statlige eller kommunale tjenester. Over halve Norges befolkning har nå tilgang til dette i Digisos fase 1. De kommunene som har tatt i bruk tjenesten forteller at over 50 prosent av søknadene til NAV raskt kommer inn digitalt.

Nå er det klart for fase 2. I andre fase vil søker få innsyn i hva som skjer med den digitale søknaden som er sendt inn. Målet med utvidelsen er å begrense telefonhenvendelser til NAV sitt kontaktsenter, og til veilederne.

Visma har tilrettelagt for implementering av Digisos for alle kommuner som benytter Visma Velferd.

Prosjektet støtter opp under politiske føringer; Digital Agenda og NAV i ny Tid, og er utviklet i samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet, KS, seks kommuner (Trondheim, Bergen, Oslo, Horten, Bærum, Stavanger) og leverandørene av fagsystemer.

 

KUNDEHISTORIE

Askøy kommune i gang med Digisos - Sosialhjelp på nett

Digital søknad om økonomisk sosialhjelp prøves nå ut i pilotkommuner. Løsningen videreutvikles fortløpende, og nye funksjoner kommer. Askøy kommune er tidlig ute og deler her sine erfaringer i eget blogginnlegg. Digisos er en forkortelse for digitale innbyggertjenester – Sosiale tjenester i NAV. I samarbeid med NAV sentralt, KS, andre pilotkommuner og Visma, har Askøy tatt ansvaret med å være tidlig ute med å teste løsningen.

Vi reiste til Askøy for å slå av en prat med Frøydis Stien Juvik, David Solheim og saksbehandler Pia Hafsaas. Vi var spente på å høre hvilke erfaringer de har gjort i pilotfasen for en ny standardløsning som skal rulles ut på alle NAV kontor i hele Norge. 

Les kundehistorien »

Digisos teamet på besøk hos Askøy kommune for å høre om erfaringene

Fordeler for NAV-kontorene

Digisos gir nye muligheter for digital dialog med brukerne og en mer oversiktlig intern arbeidsflate. Saksbehandlere hos NAV får frigjort tid til å følge opp brukerne. Veiledere kan slå opp brukere i ett IT-system og finne de mest relevante opplysninger i saken.

Digitale søknader om økonomisk sosialhjelp vil være bedre opplyste, og omfanget av papirdokumenter/vedlegg vil bli redusert. Saksopplysninger i søknad overføres direkte til fagsystemet som strukturerte informasjonselementer.

Digitaliseringen vil medføre en rekke fordeler for NAV kontorene:

 • Mer oversiktlig arbeidsflate og saksgang for saksbehandlere
 • Brukere fyller ut søknader selv
 • Færre telefonhenvendelser til NAV-kontorene
 • Spart tid og ressurser på NAV-kontorene
 • Færre avbrudd i arbeidet og mer fokus på sosialfaglig arbeid

Fordeler for innbyggeren

Digisos gir innbyggerne en enklere og digital selvbetjening gjennom:

 • Digital veiledning om kommunale sosialtjenester
 • Mulighet til å søke økonomisk sosialhjelp fra nav.no

Digital forvaltning av kommunale sosialtjenester gir en rekke fordeler for innbyggeren:

 • Enklere betjening i tråd med forventning
 • Ingen papirskjema
 • Raskere saksgang
 • God kundeopplevelse
 • Søker kan følge med på søknaden sin
 • Slipper unødvendige telefonkøer

For mer informasjon - ta kontakt

Digisos for innbyggere

Webinar ikonBestill gratis demovisning

Lurer du på hvordan din kommune kommer i gang med Digisos? Eller vil dere ha mer informasjon om hva som kreves av kostnader og ressurser?

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende demovisning av løsningene. I løpet av 30 minutter vil vår fagansvarlige, Kjartan Kleppe, vise deg hvor enkelt det er å ta i bruk Digisos. Visningen skjer over nett. Hvis du lurer på noe underveis besvarer vi mer enn gjerne dine spørsmål. 

Hvordan er løsningen for brukeren?

Her ser dere en konsept-skisse fra NAV som viser hvordan løsningen skal oppleves for brukeren:

Hvordan komme i gang med Digisos

Digisos er tilgjengelig for deg som benytter Visma Velferd. Ønsker du mer informasjon om løsningen og hvordan din kommune kan komme i gang, har du flere muligheter nedenfor: