Gå til hovedsiden

I over halve Norge kan man nå søke om økonomisk sosialhjelp elektronisk

Snart trenger ingen dra på NAV-kontoret for å søke om økonomisk sosialhjelp. Digisos gir Norges befolkning tilgang til å søke økonomisk sosialhjelp på nett.

elektronisk sosialhjelp med Digisos
Per oktober 2019 hadde over 50 prosent av Norges befolkning tilgang til å søke økonomisk sosialhjelp hos NAV elektronisk.

Digisos er løsningen som gjør det mulig å søke om økonomisk sosialhjelp på nett. Digitale innbyggertjenester i sosialtjenesten forenkler det administrative arbeidet for NAV sine ansatte og gir innbyggerne en enklere måte å søke sosialhjelp uten å måtte dra på NAV-kontoret.

Tjenesten har fått god mottakelse siden de første pilot-kommunene koblet seg på. I skrivende stund, litt over et år senere, har 104 kommuner med 130 NAV-kontor tatt i bruk Digisos. Og tallet er stadig stigende. Per oktober 2019 hadde over 50 prosent av Norges befolkning tilgang til å søke økonomisk sosialhjelp hos NAV elektronisk. Flere kommuner står i kø for å koble seg på løsningen.

Alle under 30 år søkte digitalt

Hadsel kommune i Nordland har allerede opparbeidet seg gode erfaringer med Digisos. Birte Pedersen, konstituert leder ved NAV i kommunen, forteller at de i Hadsel har hatt en stadig økende andel digitale søknader siden de startet med Digisos i desember 2018. Spesielt de unge har virkelig tatt i bruk tjenesten. I august kom samtlige søknader om økonomisk sosialhjelp fra de under 30 år inn digitalt. For de over 30 år nærmer det seg 80 prosent digitale søknader i kommunen.

– Brukerne er allerede godt vant til statlige digitale søknader, så innsalget av Digisos har vært lett, sier Pedersen.

Innføringen av Digisos har ført til en økning i det totale antallet søknader, samtidig som besøkstallet til kontoret går stadig nedover.

– Den digitale søknadsprosessen forenkler spesielt for de som bor langt unna og ikke har anledning til å møte på kontoret. Forenklingen har igjen resultert i et økt antall saker, med et påfølgende høyere antall avslagsvedtak, forklarer Pedersen.

Prosentandel digitale av søknader totalt
Prosentandelen digitale søknader i Hadsel har økt jevnt siden desember, og nærmer seg allerede nå 100 prosent.

Halvparten av søkerne raskt digitale

I august mottok NAV på landsbasis omtrent 15.000 digitale søknader om økonomisk sosialhjelp. Summerer vi opp antallet digitale søknader og ettersendelser per september 2019, nærmer det seg 200.000 digitale innsendelser til sosialtjenesten i NAV ved bruk av Digisos. Mange av kommunene som har tatt i bruk Digisos opplever at over 50 prosent av søknadene til NAV raskt kommer inn digitalt.

Cathrine Vintervoll, som jobber med Prosjekt Digisos hos NAV, opplyser at de over en lengre periode før sommeren hentet inn tilbakemeldinger fra brukerne i søknadsdialogen på nav.no. Og svarene var gode.

– Brukerne er godt fornøyde. De synes det er lettere og mer praktisk å søke på nett.

Samtidig forteller Vintervoll at enkelte brukere opplever tjenesten som vanskelig.

– Det er først og fremst det å legge ved dokumentasjon som er vanskelig. Det er sammensatte årsaker til dette, og det jobbes derfor med en rekke tiltak for forbedringer. Det at vi stadig innhenter mer informasjon automatisk bidrar til å gjøre søknadsjobben enklere for brukerne, forklarer hun.

Tidsbesparende for veiledere

Jevnaker er en annen kommunene hvor NAV er godt igang med Digisos. Samlet for juli og august kom 72 prosent av søknadene om økonomisk sosialhjelp til kommunen inn digitalt.

– Når vi da vet at flere som søker på papir søker flere ganger på samme sak, er det et resultat vi er fornøyd med, sier Gunn-Marit Flatseth, NAV-leder i Jevnaker.

Hun forteller at deres opplevelse er at tjenesten har blitt godt mottatt av både brukere og ansatte, og at den oppleves som enklere å bruke enn papirsøknadene. Spesielt etter at søkerne er blitt veiledet i løsningen.

– Det gir absolutt god gevinst. Det er tidsbesparende for veileder, søknadene kommer raskere inn og de er mye bedre utfylt enn tidligere, sier Flatseth.

Digisos fase 2

Neste steg er Digisos fase 2. Utvidelsen vil være er et nytt hopp mot et enda mer digitalisert NAV. Fase 2 omhandler muligheten for søkerne til å få innsyn i hva som skjer med sine digitale søknader. Dette vil lette på telefontrykket inn til NAV-kontoret, og gi veilederne mer tid til å gjøre en enda bedre jobb.

Lurer du på hvordan din kommune kommer i gang med Digisos fase 2? Eller vil dere ha mer informasjon om hva som kreves av kostnader og ressurser?

Bestill gratis demovisning

Mest populære