Driftssystem for alle service- og renholdsbedrifter

Løser enkelt utfordringene rundt planlegging, timelister, oppfølging, lønn og mye mer.

Logo 100.png

Renholdsbransjen er svært konkurranseutsatt. Det er strenge krav til renhold, kundene forventer at leverandørene kan omstille seg raskt og sikre nye standarder. Dokumentasjon på utført renhold, tillit og stabile leveranser er sentralt. For å lykkes må man ha kontroll på driften og gode digitale verktøy som gjør det enklere for ledelsen og ansatte.

Hvorfor er M_Solution så viktig for renholdsbedrifter?

M_SOLUTION gir deg full kontroll over din servicevirksomhet i sanntid, og lar deg planlegge arbeidstid og oppgaver, rapportere oppmøte, ressursforbruk og kontroller fra felten, og følge opp driften via dashboards, kalendre og automatiserte varslinger. Utviklet med mobilitet og fleksibilitet i fokus, kan vi skreddersy dine apper og dashboards, og la deg utnytte effektiviserende teknologier som RFID & NFC, GPS, Bluetooth Beacons og QR-koder for smartere rapportering og enklere driftsoppfølging.

Customer - green.jpg

Mobile services_2x.png

Gevinster du kan forvente å ta ut

 • Økt kontroll og lønnsomhet med digitale timelister.
 • Alltid riktig lønn med automatiske lønnstransaksjoner for timer, tillegg og akkord.
 • Frigjør tid ved å digitalisere hele driften i ett system.
 • Full dokumentasjon på utført renhold.
 • Økt tillit hos dine kunder ved å gi tilgang slik at de kan følge sin leveranse i sanntid.
 • Økte marginer ved bedre styring av driften.
 • Få fingerspissfølelsen med dine kunder via dashboards som viser hvilke kunder som har fått besøk og ikke.
 • Reduser risiko ved at du varsles automatisk ved avvik.

Et utvalg av moduler i M_Solution som effektiviserer den daglige driften

96_Green_accounts_receivable (1).png

Lønn og fakturering

 • Avansert regelmotor generer automatisk riktige lønnstransaksjoner for timer, tillegg og akkord
 • Du kan ha mange overenskomster
 • Vikar- og oppdragspool-løsning med meldingsfunksjon og tett integrasjon med tidadministrasjonsløsningen
 • Genererer lønnstransaksjoner som du godkjenner i Timegodkjenning
 • Faktureringsmodul har støtte for digitale vedlegg og automatisk generering av digitale timelister

96_Green_administration (1).png

Planlegging

 • Legg inn repeterende arbeidsplaner og turnuser. Du har full oversikt, selv om medarbeiderne dine jobber på mange prosjekter samtidig
 • Arbeidsplanene er alltid oppdatert 365 dager frem i tid. Ekstra bemanning, avbestillinger, fravær og vikarbruk registreres enkelt i kalenderne i Operativ plan

96_Green_customer_reports (1).png

Kundeweb

 • La kundene følge med på leveransene i sanntid i dashboard, kalendre og digitale plantegninger.
 • La kunder registrere henvendelser via kunde-app og -web.
 • Nye henvendelser varsles og saksbehandles i Henvendelses-modulen.
 • Aksepterte henvendelser kan skape nye arbeidsordre automatisk, og kunden din kan få varsel når nye oppgaver er levert.
 • Oversikt over sakstyper, alvorlighetsgrader og behandlingstider via grafer og rapporter.

96_green_access_log.png

Digitale sjekklister

Få tilgang til en skjemabygger. Her kan du lage digitale skjemaer og forme de som du vil.

 • Avvikshåndtering
 • Kontroll av firmabiler
 • Kontroll av utstyr
 • Ferieønsker
 • Sykdom

96_Green_end_user (1).png

Dashboards og analyser

Med M_SOLUTION gir vi deg full kontroll over din servicevirksomhet i sanntid. 

 • Få fullstendig oversikt over ressursbehov, bemanning og status på leveranser
 • Få varsler deg dersom oppdragene ikke utføres

96_Green_matching_criteria.png

Meldinger og varslinger

 • Automatiserte varslinger til leder eller andre på kommende oppgaver, påbegynte, ikke-påbegynte, utførte, registreringer med avvik
 • Varsler på brudd på overtid og hviletider
 • Send meldinger til ansatte eller grupper
 • Støtte for bilder og vedlegg

 

96_Green_web-based.png

Integrasjoner

 • M_Solution kan integreres mot alle tredjepartsløsninger. Vi har allerede integrasjon mot de fleste systemer brukt av FM-bransjen.

96_Green_mobile_friendly.png

Sensorer og IoT

 • M_Solution har støtte for bruk av sensorer og IoT
 • NFC-brikke eller QR-kode. Skanne brikke med telefon for å starte tid

M_SOLUTION er en skybasert tjeneste og krever ingen installasjon.

Fleksibel pris, betal per måned per ansatt.

Kunde.jpg

Kunde – 1.jpg

Kunde – 2.jpg

Kunde – 3.jpg

Kunde – 4.jpg

Kunde – 5.jpg

Kunde – 6.jpg

Kunde – 7.jpg

De 3 største fordelene for ledelse, kunde og ansatt

Finance_2x (1).png

Ledelse

 • Enklere å planlegge
 • Enklere å følge opp
 • Få varslinger ved avvik

Human resources_2x.png

Ansatte

 • Se timelistene i dag og fremover
 • Enklere å dokumentere og melde avvik
 • Lønn og fakturagrunnlag skapes automatisk

Travel_2x.png

Kunde

 • Følge med på leveransen i sanntid
 • Kan automatisk varsles ved avvik
 • Full dokumentasjon på utførte oppdrag

Vil du se mer? Eller ønsker du en uforpliktende demo?

Ikke nøl med å ta kontakt.

Tor-Erling.png

Tor-Erling Nilsen

Head of Sales

98220240

[email protected]