Lover og regler

Kurs i arbeidsrett, trygderett, lønn og skatterett
Arbeidsrett   |   Lønn og skatterett   |   Trygderett   |   Nettkurs   |   Våre kursledere   |   Godkjenningsordningen

Få kontroll på regelverket innen lønn og personal

Arbeidslivet blir regulert av et komplisert regelverk. Vi hjelper deg å få orden på jungelen av lover og regler innen lønn- og personalfaget.

Visma tilbyr en rekke spennende og aktuelle kurs både for deg som jobber som leder, med HR og lønn.

Ved å delta på våre juridiske kurs får du opplæring i alt fra hva som er nytt akkurat nå, til omfattende utdanning innen innen lønn- og personalfaget. Vi har delt kursene inn i kategoriene arbeidsrett, lønn og skatterett, trygdrett, og andre lederkurs. Alle juridiske kurs er systemuavhengige.

 

Arbeidsrett

Arbeidsrett omhandler arbeidslivets regler. Vi tilbyr en rekke kurs som hjelper deg å få den kunnskapen du trenger innenfor dette området, blant annet kurs om ansettelse, oppsigelse, permittering, arbeidsgivers styringsrett, ferie og feriepenger og HMS-kurs for ledere.

Les mer om kurs innen Arbeidsrett

 

Lønn og skatterett

Kursene innen lønn og skatterett gir deg utfyllende svar på spørsmål om arbeidsgivers plikter, slik som skatteplikt, trekkplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Her tilbys flere kurs med temaer som omhandler lønnsytelser, naturalytelser samt utgiftsgodtgjørelser/reiseoppgjør.

Les mer om kurs innen Lønn og skatterett

Trygderett

Trygderetten inneholder regler om økonomisk kompensasjon ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Den viktigste loven på dette området er folketrygdloven, som regulerer blant annet sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger og foreldrepenger. Vi tilbyr en rekke kurs som gir deg den kunnskapen du trenger for å bli trygg på dette regelverket. 

Les mer om kurs innen Trygderett