Lønnsforum vår 2020

Visma Lønn

Kurs i trygge omgivelser på nett

 

Vårens viktigste kurs for brukere av Visma Lønn

Lønnsforum vår har et program fullspekket med nye og endrede regler for 2020 - kombinert med smart og effektiv bruk av lønnssystemet. Kurset gir deg en totalpakke, der du får en oppdatering på både regler og system.

På "Lønnsforum vår 2020" møter du 3 dyktige og engasjerende fageksperter som brenner for å dele sin kunnskap med deg. De sikrer at du får best mulig utbytte av dagen og svar på alle dine spørsmål. 

 

Hvorfor bør jeg delta?

Innen lønn- og personalområdet er det alltid mange nye regelendring og ny praksis som vi behandler og diskuterer på Lønnsforum.

  • Nye regler for arbeidsgiverperiode ved sykepenger, permittering og omsorgspenger - hva gjelder nå?
  • Permittering - hva må du som arbeidsgiver “passe på”?
  • Endring i praksis ved korreksjon i a-meldingen
  • Hovedreglene om feriefastsetting
    • Hvem bestemmer når ferie skal avvikles?
    • Ferie og permittering
  • Riktig utbetaling av feriepenger i Visma Lønn
  • Effektiv bruk og tips og triks i Visma Lønn

Kurs i trygge omgivelser

Alle kurs er flyttet online frem til sommeren, slik at du kan delta i trygge omgivelser hjemmefra.

Du kan delta på webinar fra april til juni.

 
 

Sitater fra tidligere deltakere

 

Teori

Aktuelle tema 2020 personal

Aktuelle tema 2020 Lønn

Ferie og feriepenger 

Er bilgodtgjørelse alltid skattefritt, og kan firmabil være skattefri fordel?


System

Feriepenger

Nyttige tips

A-melding 

Vi tar forbehold om endringer i agenda.

 

Når er vi hvor?

Sikre deg en plass og meld deg på i dag! Velg ønsket dato nedenfor.

April 2020

15. april - Online

16. april - Online

22. april - Online

29. april - Online

Mai 2020

5. mai - Online

6. mai - Online

7. mai - Online

12. mai - Online

13. mai - Online

14. mai - Online

19. mai - Online

27. mai - Online

28. mai - Online

Juni 2020

2. juni - Online

4. juni - Online

9. juni - Online 

18. juni - Online

 

Foredragsholdere

Noen av disse dyktige foredragsholderne møter du på Lønnsforum vår.

Vanja Ramsrud
Vanja er advokatfullmektig med spesialområder innen arbeids- og trygderett. Hun har tidligere arbeidet som rådgiver i NAV og har særlig kompetanse innen foreldre- og sykepenger, samt pensjon. Vanja er dyktig og har god forståelse for de praktiske problemstillingene som oppstår på en arbeidsplass og evner å knytte dette sammen med regelverket på en enkel måte.
Karianne Robøle-Sørensen
Karianne er advokatfullmektig med spesialisering i skatterett. Hun jobber med rådgivning innenfor lønn- og skatt. Karianne er kunnskapsrik, har god oversikt og formidler lønnsfaget på en systematisk og lett forståelig måte.
Monica Bremtun-Olaussen
Monica er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver og foredragsholder og har vært ansatt i Visma siden 2008. Monica sine spesialområder er arbeidsrett, trygderett og ferieloven. Monica er en engasjerende foredragsholder og formidler regelverket på en enkel og lettfattelig måte.
Morten Karlsen
Morten har jobbet som kursleder og supportkonsulent på Visma Lønn og Visma.net tjenestene siden 1997. Morten har inngående kjennskap til Visma Lønn da han har supportert produktet siden starten.
Reverta Al-Safar
Reverta har jobbet som kursleder og supportkonsulent på Visma Lønn og Visma.net tjenestene siden 2015. Reverta startet på support når a-melding kom og har blitt veldig god på a-melding og de andre funksjonene i produktene. Reverta har Bachelor i regnskap og revisjon fra Universitet i Agder.
Sven Ivar Lønneid
Sven Ivar er en av Norges fremste eksperter på lovverket innen lønns- og personalområdet. Han er en ettertraktet foredragsholder med lang erfaring og evne til å formidle lover og regler på en måte alle forstår. Med smittende humør får du fagkunnskap og oppdateringer på plass.
Sandra Iselin Olsen
Sandra har jobbet som kursleder og supportkonsulent på Visma Lønn og Visma.net tjenestene siden 2014. Sandra er kjent for sin klare fremstillingsevne og sine klare raske svar. Hun er utdannet regnskapsøkonom fra Fredrikstad Fagakademi.
Ivar Grøndahl
Ivar er en erfaren foredragsholder med lang fartstid innen lønn og personal. Han arbeider med bistand for juridisk avdeling, og holder kurs innen fagområdene lønn/skatt og personal. Ivar er en engasjerende og dyktig foredragsholder som med sin lange erfaring med Huldt & Lillevik produktene og regelverket formidler et komplisert stoff på en enkel og lett forståelig måte.
Renate Mårtensson
Renate har en bachelorgrad i Økonomi og Administrasjon fra Høgskolen i Hedmark. Hun har supportert Visma Lønn og visma.net tjenestene siden 2016. Renate har også erfaring som lønnskonsulent.
 

Praktisk informasjon

Kursene er rene visningskurs og deltaker har ikke behov for egen PC.

Timer til godkjenningsordningen

Regnskapsfører

1,5 timer Skatterett/avgiftsrett, 1,5 timer Rettslære og 3 timer Annet

Revisor

1,5 timer Skatterett og 4,5 timer Annet

Kurspris

Online kurs

Kr 4500,-