Årets viktigste oppdateringsarena for deg som jobber med lønn og personal

I 2018 og 2019 er det mange store og viktige endringer på lønns- og personalområdet , som alle bedrifter blir berørt av. Bli oppdatert på nye regler og prosesser. Sikre deg korrekt avslutning av 2018 og bli godt forberedt på neste års utfordringer. Delta på Lønnsforum høst - Visma Lønn.

Lønnsforum høst består av to dager:

Dag 1: Regeloppdateringer innenfor lønn, skatt og personal med hovedfokus på årsskifte
Dag 2: Årsavslutning i Visma Lønn - hva er viktig å tenke på for å gjøre dette riktig og effektivt.

Du kan velge om du deltar begge eller en av dagene.

Noen viktige temaer

  • Nye regler om beregning av sykepenger - er du og organisasjonen klar?
  • Ny høyesterettsdom for arbeidstid/reisetid
  • Store endringer i skattemessig behandling av overtidsmat, fri avis, gaver i arbeidsforhold og personalrabatter fra 2019
  • Innsending av digital inntektsmelding i Visma Lønn
  • Hva bør du passe på ved årskiftet 2018/2019?

Du treffer oss på 19 ulike steder fra oktober til desember, eller du kan delta online på 4 datoer.

OBS: Lønnsforum Høst er det nye navnet for Lønn Update

Sitater fra fjorårets deltakere

Agenda dag 1 - Regeloppdatering

Nyheter 2019

Foreldrepenger

Nyheter 2019 - lønn/skatt

Riktig behandling av ansattes utlegg

“Frynsegoder”

Hva må du tenke på ved årets slutt?

Agenda Dag 2 - Årsavslutning i Visma Lønn (system)

Nyheter og forbedringer i versjon 14.00/ 14.10

Naturalytelser - har du innberettet riktig fordel i år?

Halv skatt i november / desember

Lønnskjøring uten skatt

Avstemming Altinn - lønn - regnskap

Forberede årsavslutning og opprettelse av nytt år

Jobb smartere med Visma Lønn

 

Når er vi hvor?

Sikre deg en plass og meld deg på i dag! Velg ønsket dato nedenfor.

 

På Lønnsforum høst 2018 vil du møte noen av disse dyktige foredragsholderne:

Julianne M. Habberstad
Julianne er advokat, og har jobbet med rådgivning og opplæring av arbeidsgivere siden 2004. Hun er en erfaren foredragsholder innen ulike personalrelaterte temaer. Julianne evner å formidle komplisert stoff på en praktisk måte som gjør at deltakerne sitter igjen med konkret læring til bruk i egen hverdag. Hun underviser og er sensor i juridiske fag på Høgskolen i Lillehammer.
Karianne Robøle-Sørensen
Karianne er advokatfullmektig med spesialisering i skatterett. Hun jobber med rådgivning innenfor lønn- og skatt, i tillegg underviser hun i juridiske fag på Høgskolen i Lillehammer. Karianne er kunnskapsrik, har god oversikt og formidler lønnsfaget på en systematisk og lett forståelig måte.
Morten Karlsen
Morten har jobbet som kursleder og supportkonsulent på Visma Lønn og Visma.net tjenestene siden 1997. Morten har inngående kjennskap til Visma Lønn da han har supportert produktet siden starten.
Sven Ivar Lønneid
Sven Ivar er en av Norges fremste eksperter på lovverket innen lønns- og personalområdet. Han er en ettertraktet foredragsholder med lang erfaring og evne til å formidle lover og regler på en måte alle forstår. Med smittende humør får du fagkunnskap og oppdateringer på plass. Sven Ivar underviser og sensurerer også i juridiske fag ved Høgskolen i Lillehammer.
Reverta Al-Safar
Reverta har jobbet som kursleder og supportkonsulent på Visma Lønn og Visma.net tjenestene siden 2015. Reverta startet på support når a-melding kom og har blitt veldig god på a-melding og de andre funksjonene i produktene. Reverta har Bachelor i regnskap og revisjon fra Universitet i Agder.
Monica Bremtun-Olaussen
Monica er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver og foredragsholder og har vært ansatt i Visma siden 2008. Monica sine spesialområder er arbeidsrett, trygderett og ferieloven. Monica er en engasjerende foredragsholder og formidler regelverket på en enkel og lettfattelig måte.
Ivar Grøndahl
Ivar er en erfaren foredragsholder med lang fartstid innen lønn og personal. Han arbeider med bistand for juridisk avdeling, og holder kurs innen fagområdene lønn/skatt og personal. Ivar er en engasjerende og dyktig foredragsholder som med sin lange erfaring med Huldt & Lillevik produktene og regelverket formidler et komplisert stoff på en enkel og lett forståelig måte.
Sandra Iselin Olsen
Sandra har jobbet som kursleder og supportkonsulent på Visma Lønn og Visma.net tjenestene siden 2014. Sandra er kjent for sin klare fremstillingsevne og sine klare raske svar. Hun er utdannet regnskapsøkonom fra Fredrikstad Fagakademi.
Jenny M. Høiby
Jenny har bachelor i Økonomi – og Forretningsjus fra BI. Hun har lang erfaring med Huldt & Lillevik og jobber i dag som juridisk rådgiver innen fagområdet lønn og skatt. Jenny er en dyktig foredragsholder som evner å koble sin kompetanse på H&L-systemene sammen med regelverket.
Vanja Ramsrud
Vanja er advokatfullmektig med spesialområder innen arbeids- og trygderett. Hun har tidligere arbeidet som rådgiver i NAV og har særlig kompetanse innen foreldre- og sykepenger, samt pensjon. Vanja er dyktig og har god forståelse for de praktiske problemstillingene som oppstår på en arbeidsplass og evner å knytte dette sammen med regelverket på en enkel måte.

 

Praktiske opplysninger

Du kan delta begge dager for å få den optimale kombinasjonen av regelverk og lønnssystem, eller du kan velge å delta en av dagene. Kursene er rene visningskurs og deltaker har ikke behov for egen PC.

 

Timer til godkjenningsordningen

Regnskapsfører
Dag 1: 4 timer Skatterett/avgiftsrett og 3 timer Rettslære.
Dag 2: 7 timer Annet

Revisor
Dag 1: 2 timer Skatterett og 5 timer Annet.
Dag 2: 7 timer Annet

Kurspris

Fysiske kurs:

2 dager kr 8300,-. 1 dag kr 4600,-.

Online kurs:

2 dager kr 7300,-. 1 dag kr 4100,-.

 

Lønnsforum Høst - Visma Lønn

Sikre deg din plass i dag.

Velg ønsket dato på siden, eller klikk på knappen nedenfor.

Meld meg på