Lønnsforum Høst 2019Årets viktigste oppdateringsarena for deg som jobber med lønn og personal

I løpet av året er det mange store og viktige endringer på lønns- og personalområdet , som alle bedrifter blir berørt av. Bli oppdatert på nye regler og prosesser, sikre deg korrekt avslutning og bli godt forberedt på neste års utfordringer. Delta på Lønnsforum høst.

Lønnsforum høst består av to kursdager:

Dag 1: Regeloppdateringer innenfor lønn, skatt og personal med hovedfokus på årsskifte
Dag 2: Årsavslutning i Visma.net PayrollVisma Lønn eller Huldt & Lillevik Lønn - hva er viktig å tenke på for å gjøre dette riktig og effektivt.

Det er valgfritt å delta en eller begge dager. Dag 1 er et fagkurs og er systemuavhengig.

Noen viktige temaer:

  • Nye regler innen lønn og personalområdet?
  • Årsoppgjørs relaterte temaer, ofte stilte spørmål
  • Nyheter og forbedringer i siste versjon av lønnssystemet

Du kan delta fysisk eller online.

Program og datoer blir publisert før sommeren.Praktiske opplysninger

Du kan delta begge dager for å få den optimale kombinasjonen av regelverk og lønnssystem, eller du kan velge å delta en av dagene.

Kursene er rene visningskurs og deltaker har ikke behov for egen PC.

Pris: 

1 dag kr 4600,-. 2 dager kr 8300,- 

Timer til godkjenningsordningen

Regnskapsfører:

Dag 1: 4 timer Skatterett/avgiftsrett og 3 timer Rettslære.

Dag 2: 7 timer Annet

Revisor:

Dag 1: 2 timer Skatterett og 5 timer Annet.

Dag 2: 7 timer Annet