Årets viktigste oppdateringsarena for deg som jobber med lønn og personal

I 2018 og 2019 er det mange store og viktige endringer på lønns- og personalområdet som alle bedrifter blir berørt av. Bli oppdatert på nye regler og prosesser, sikre deg korrekt avslutning av 2018 og bli godt forberedt på neste års utfordringer. Delta på Lønnsforum høst - Huldt & Lillevik Lønn.

Lønnsforum høst består av to kursdager

Dag 1: Regeloppdateringer innenfor lønn, skatt og personal med hovedfokus på årsskifte.

Dag 2: Årsavslutning i Huldt & Lillevik Lønn - hva er viktig å tenke på for å gjøre dette riktig og effektivt.

Du kan velge om du deltar begge eller en av dagene.

Du lærer blant annet om

  • Nye regler om sykepenger - er du og organisasjonen klar?
  • Ny høyesterettsdom for arbeidstid/reisetid
  • Store endringer i skattemessig behandling av overtidsmat, fri avis, gaver i arbeidsforhold og personalrabatter fra 2019
  • Innsending av digital inntektsmelding i lønnssystemet
  • Hva bør du passe på ved årskiftet 2018/2019?

Du treffer oss på 19 ulike steder fra oktober til desember, eller du kan delta online på 4 datoer.

OBS: Lønnsforum Høst erstatter Regeloppdatering og Årsavslutning fra A til Å.

Sitater fra fjorårets deltakere

Agenda dag 1 - Regeloppdatering

Nyheter 2019

Foreldrepenger

Nyheter 2019 - lønn/skatt

Riktig behandling av ansattes utlegg

“Frynsegoder”

Hva må du tenke på ved årets slutt?

Agenda Dag 2 - Årsavslutning i Huldt & Lillevik Lønn

Lønnsarter - Bruk, kontroll og korrigering

Arbeidsforhold - Praktiske rutiner og inntektsmelding

Årsavslutning - Avstemming og overføring til nytt år

Skattekort 2020

Tips i Huldt & Lillevik Lønn

Vi tar forbehold om endringer i agenda.

Når er vi hvor?

Sikre deg en plass og meld deg på i dag! Velg ønsket dato nedenfor.

På Lønnsforum høst 2018 vil du møte noen av disse dyktige foredragsholderne:

Åse Andreassen
Åse har jobbet som lønnskonsulent på Huldt & Lillevik Lønn siden 2004. I tillegg til å supportere kunder via telefon og web, har Åse vært foredragsholder på mange typer Huldt & Lillevik kurs. Åse har tidligere arbeidet som systemadministrator i Avinor, på plattformen Oracle Financial, Oracle HR og Oracle e-suite.
Monica Bremtun-Olaussen
Monica er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver og foredragsholder og har vært ansatt i Visma siden 2008. Monica sine spesialområder er arbeidsrett, trygderett og ferieloven. Monica er en engasjerende foredragsholder og formidler regelverket på en enkel og lettfattelig måte.
Celine Brunstad
Siden 2014 har Celine jobbet som lønnskonsulet på Huldt & Lillevik Lønn. Hun hjelper kunder via telefon, web, konsulentoppdrag i tillegg til å holde kurs. Celine har tatt Personalarbeid ved Høgskolen Innlandet på Lillehammer.
Kenneth Skogen
Siden 2010 har Kenneth jobbet som lønnskonsulent på Huldt & Lillevik Lønn. Han hjelper kunder via telefon og web i tillegg til å holde kurs. Kenneth er utdannet i fagene økonomi og forretningsjus fra Handelshøyskolen BI.
Jenny M. Høiby
Jenny har bachelor i Økonomi – og Forretningsjus fra BI. Hun har lang erfaring med Huldt & Lillevik og jobber i dag som juridisk rådgiver innen fagområdet lønn og skatt. Jenny er en dyktig foredragsholder som evner å koble sin kompetanse på H&L-systemene sammen med regelverket.
Sven Ivar Lønneid
Sven Ivar er en av Norges fremste eksperter på lovverket innen lønns- og personalområdet. Han er en ettertraktet foredragsholder med lang erfaring og evne til å formidle lover og regler på en måte alle forstår. Med smittende humør får du fagkunnskap og oppdateringer på plass. Sven Ivar underviser og sensurerer også i juridiske fag ved Høgskolen i Lillehammer.
Vanja Ramsrud
Vanja er advokatfullmektig med spesialområder innen arbeids- og trygderett. Hun har tidligere arbeidet som rådgiver i NAV og har særlig kompetanse innen foreldre- og sykepenger, samt pensjon. Vanja er dyktig og har god forståelse for de praktiske problemstillingene som oppstår på en arbeidsplass og evner å knytte dette sammen med regelverket på en enkel måte.
Ivar Grøndahl
Ivar er en erfaren foredragsholder med lang fartstid innen lønn og personal. Han arbeider med bistand for juridisk avdeling, og holder kurs innen fagområdene lønn/skatt og personal. Ivar er en engasjerende og dyktig foredragsholder som med sin lange erfaring med Huldt & Lillevik produktene og regelverket formidler et komplisert stoff på en enkel og lett forståelig måte.
Kari Hilden
Kari jobber som lønnskonsulent og bistår kundene via telefon, web og konsulenttjenester ute hos kunder i tillegg til å holde kurs i Huldt & Lillevik Lønn. Kari har arbeidet med lønn og regnskap siden 1989.
Karianne Robøle-Sørensen
Karianne er advokatfullmektig med spesialisering i skatterett. Hun jobber med rådgivning innenfor lønn- og skatt, i tillegg underviser hun i juridiske fag på Høgskolen i Lillehammer. Karianne er kunnskapsrik, har god oversikt og formidler lønnsfaget på en systematisk og lett forståelig måte.
Julianne M. Habberstad
Julianne er advokat, og har jobbet med rådgivning og opplæring av arbeidsgivere siden 2004. Hun er en erfaren foredragsholder innen ulike personalrelaterte temaer. Julianne evner å formidle komplisert stoff på en praktisk måte som gjør at deltakerne sitter igjen med konkret læring til bruk i egen hverdag. Hun underviser og er sensor i juridiske fag på Høgskolen i Lillehammer.

Praktisk informasjon

Du kan delta begge dager for å få den optimale kombinasjonen av regelverk og lønnssystem, eller du kan velge å delta en av dagene.
Kursene er rene visningskurs og deltaker har ikke behov for egen PC.

Timer til godkjenningsordningen

Regnskapsfører
Dag 1: 4 timer Skatterett/avgiftsrett og 3 timer Rettslære.
Dag 2: 7 timer Annet

Revisor
Dag 1: 2 timer Skatterett og 5 timer Annet.
Dag 2: 7 timer Annet


Kurspris

Fysiske kurs:

2 dager kr 8300,-. 1 dag kr 4600,-. 

Online kurs:

2 dager kr 7300,-. 1 dag kr 4100,-. 

Lønnsforum Høst - Huldt & Lillevik Lønn

Sikre deg din plass i dag.

Velg ønsket dato i oversikten og meld deg på.

Meld meg på