DigiHelsestasjon - enkel, digital kommunikasjon for kommunens helsestasjoner

DigiHelsestasjon leverer digitale tjenester for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inkludert helsestasjon for ungdom. Tjenesten tilgjengeliggjør enkel, digital kommunikasjon mellom innbyggere og helsestasjons- og skolehelsetjenestene på en måte som ivaretar sikkerhet og personvernet. Innbyggerne får oversikt over avtaler de har med tjenesten, mulighet til å avbestille disse og sende meldinger direkte til helsestasjonen.

Dette gjør at innbyggerne slipper å ringe eller møte personlig opp for å kommunisere med helsestasjon og skolehelsetjenesten. DigiHelsestasjon vil også bidra til at færre brev sendes via post. Prosjektet har en beregnet gevinst for samfunnet til 800 millioner kroner over ti år.

Løsningen integreres med kommunens helsestasjonløsning. Helsesykepleier og andre fagpersoner får melding direkte inn journalen, lagret som en del av lovpålagt dokumentasjon.

Forebyggende arbeidet med Ungdomsløsningen

Omsorgsarbeid og forebyggende arbeid for ungdom handler om å tilrettelegge for et godt oppvekstmiljø som fremmer psykisk helse og forebygger psykiske helseplager. Det innebærer også, å lytte til ungdommens ønsker og behov, styrke deres ressurser og mestringsevne, samt tilby ulike former for støtte og veiledning.

Kommunens helsetjenester møter imidlertid flere utfordringer i dette arbeidet; som lav tilgjengelighet, manglende brukermedvirkning, begrenset kapasitet og kvalitet. DigiHelsestasjon og Ungdomsløsningen er nyttige verktøy kommunens tjenester kan ta i bruk for å løse flere av disse utfordringene, og ivareta omsorgsarbeidet og det forebyggende arbeidet for ungdom på en bedre måte.

Se visning av DigiHelsestasjon

 

Hør Bergen kommune dele sine erfaringer

Innslaget ble sendt som en del av NRK Radios sending 'God Morgon Hordaland' den 29.04.2021. Du kan høre hele sendingen her »

Kommunikasjon med mobilapplikasjoner

DigiHelsestasjon er en app som gir ungdom mellom 16 og 30 år tilgang til egne tjenester tilpasset denne målgruppen. I appen kan de blant annet bestille time hos helsesykepleier eller lege, få informasjon om ulike temaer knyttet til helse og livsstil, samt delta i grupper som for eksempel skilsmissegrupper.

Ungdomsløsningen er en app som gir ungdom mellom 13 og 15 år mulighet til å kommunisere med skolehelsetjenesten anonymt, og uten at foreldrene vet om det. I appen kan de også få informasjon om ulike tilbud og tjenester som skolehelsetjenesten har, som for eksempel artikler om psykisk helse eller kartfunksjoner for å finne nærmeste helsestasjon for ungdom.

Applikasjonene DigiHelsestasjon og Ungdomsløsningen bidrar til:

 • Å øke tilgjengeligheten for helsetjenestene ved at ungdommen kan kontakte dem når de har behov for det.
 • Å øke brukermedvirkningen ved at ungdommen får mer kjennskap til hva de kan få hjelp til i kommunen, samt mulighet til å gi tilbakemelding til tjenestene.
 • Å øke kapasiteten ved at helsetjenestene kan nå flere ungdommer med helseinformasjon eller invitasjon til grupper.
 • Å øke kvaliteten ved at helsetjenestene kan bygge bedre relasjoner med ungdommen basert på tillit og trygghet.

Gevinster

For innbyggerne vil det være nyttig å:

 • Komme i kontakt med ansatte ved helsestasjonen på en sikker digital plattform
 • Kunne få oversikt over avtaler og få påminnelser om avtaler
 • Kunne gi rask beskjed ved f.eks. sykdom

For helsestasjonen vil det være nyttig å:

 • Kunne gi et digitalt og sikkert alternativ for kommunikasjon med innbyggere
 • Avlaste helsepersonell for telefonhenvendelser
 • Løsningen er integrert med EPJ-systemet (Visma HsPro)
 • Kunne motta og sende digitale henvendelser fra/til innbyggerne på en sikker plattform
 • Gi innbyggerne bedre oversikt over avtaler og mulighet til på kort varsel å avlyse en avtale ved f.eks. sykdom. Det kan gi mulighet å disponere tiden bedre.

Bruksområder 

Områdene som skal dekkes av DigiHelsestasjon er:

 • Sending og mottak av meldinger via helsenorge.no
 • Innbyggeren skal kunne se timeavtaler med helsestasjon via helsenorge.no
  • Motta melding og varsling om ny, endret og avlyste avtaler
 • Helsenorge.no skal motta melding om hvem som er aktive brukere i HsPro
  • HsPro får vite hvem som er aktive på helsenorge.no
  • Motta meldinger fra ukjente brukere
  • Kunne avvise meldinger fra personer som er feilsendt
  • Opprette brukere som har tatt kontakt via helsenorge
 • Varslinger
  • Det skal være mulig å sende SMS-varsel til brukere som ikke er aktive på helsenorge.no

Ungdomsløsningen

Skolehelsetjenesten kan være et viktig tilbud for ungdommer som har det vanskelig. Ved å kontakte skolehelsetjenesten kan ungdommer få støtte og veiledning fra helsesykepleiere som har kunnskap og erfaring med ulike helseutfordringer. Helsesykepleiere kan hjelpe ungdommene med å sortere i følelser, finne løsninger og mestre hverdagen. 

Det kan være verdifullt for en ungdom som ikke har det bra, å vite at de kan henvende seg anonymt til skolehelsetjenesten, i stedet for å risikere å sitte alene med sine problemer. Dette bidrar til at ungdommene føler seg sett, hørt og trygge. Det kan også ha positive effekter på deres læring og sosiale liv. Å ta kontakt med skolehelsetjenesten kan være et skritt mot å redusere og forebygge utenforskap.

Derfor er det viktig at skolehelsetjenesten er synlig, tilgjengelig og imøtekommende for alle ungdommer som trenger det. Det er også viktig at skolehelsetjenesten samarbeider med andre instanser som skolen, foreldre og spesialisthelsetjenesten for å sikre en helhetlig oppfølging av ungdommene. 

For å sikre samarbeid på tvers kan kommunen ta i bruk Visma Flyt Samspill. Samspill er et verktøy i skyen som bidrar til enklere tverrfaglig samhandling i kommunen. 

Se visning av DigiHelsestasjon ungdom

Ungdom sitter med mobilen sin og logger seg inn på DigiHelsestasjon

Se to webinaropptak - DigiHelsestasjon og ungdomsløsningen

Kontakt oss

Kontakt salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59