Næringsbarometeret - tar tempen på BedriftsNorge

Næringsbarometeret er en halvårlig spørreundersøkelse utført av Visma, som sendes ut til 20 000 små og mellomstore bedrifter i Norge. Her tar vi temperaturen på hvilke utsikter bedriftene har i forhold til sin forretningsdrift. Målet er å kartlegge trender og forskjeller i forventinger innen salg og innkjøp.

Vårens undersøkelse ble gjennomført i perioden 10.-17. mars 2014. Her presenterer vi løpende sentrale funn og resultater fra undersøkelsen.

Ønsker du den fulle rapporten av vårens Næringsbarometer? Få rapport her.

 


Norske bedrifter mer miljøbevisste enn svenske

21. juli 2014
I Norge tenker over halvparten på miljøet når de gjør innkjøp. Knapt fire av ti bedrifter i Sverige gjør det samme. Det viser tall fra Vismas nordiske Næringsbarometer.

Les hele artikkelen.


Pris avgjør om vi tar miljøhensyn ved innkjøp

11. juni 2014
Å ta hensyn til miljøet er en viktig problemstilling når bedriftene skal gjøre innkjøp. Men når regnskapet gjøres opp er det pris og kvalitet som veier tyngst. Det viser ferske tall fra Vismas Næringsbarometer.

Les hele artikkelen.

 


Kvalitet viktigst når bedriftene gjør innkjøp

03. juni 2014
Tall fra Vismas Næringsbarometer viser at kvalitet er det viktigste kriteriet når bedrifter skal gjøre innkjøp. Nesten halvparten av de spurte mener at kvalitet kommer før andre kriterier som pris og miljøhensyn.

Les hele artikkelen.

   

Miljøhensyn viktig når norske bedrifter gjør innkjøp

23. mai 2014
Over halvparten av norske bedrifter tenker på miljøet når de gjør innkjøp, ifølge Næringsbarometeret. Det er store regionale forskjeller, men snittet i Norge er høyere enn tilsvarende i Sverige.
 

Optimistisk trend for 2014

20. mai 2014
Ferske resultater fra Næringsbarometeret viser at optimismen står sterkt blant små og mellomstore bedrifter i Norge. Mer enn halvparten regner med økt omsetning i 2014. 

Les hele artikkelen.