Pris avgjør om vi tar miljøhensyn ved innkjøp

11. juni 2014
Å ta hensyn til miljøet er en viktig problemstilling når bedriftene skal gjøre innkjøp. Men når regnskapet gjøres opp er det pris og kvalitet som veier tyngst. Det viser ferske tall fra Vismas Næringsbarometer.

Ved å senke prisene på miljøvennlige produkter har leverandørene store muligheter til å både øke salget og samtidig ta vare på miljøet. Med rett pris ville enda flere tatt hensyn til miljøet når de gjør innkjøp, sier Kenneth Løvold, Administrerende Direktør i Visma Mamut AS.

Stor interesse for miljø
Vismas Næringsbarometer viser at over halvparten, 56,2 prosent tenker på miljøet når de gjør innkjøp. Dersom det fantes miljøvennlige produkter til bedre priser ville 62,5 prosent ta mer hensyn til miljøet enn de allerede gjør. – De leverandørene som klarer å matche interessen for miljø med pris og kvalitet, har store muligheter for å vinne markedsandeler, påpeker Løvold.

Fokus på flere miljøfaktorer
Undersøkelsen viser også at miljøspørsmålene bedømmes ut ifra flere faktorer. Klimapåvirkning, energieffektivitet og forekomsten av miljøavgifter engasjerer virksomhetene og deres innkjøp.

Den viktigste miljøfaktoren er miljøgifter koblet til produktene. 65,8 prosent har fokus på dette når de gjør innkjøp. Videre har virksomhetene fokus på energieffektivitet med 45,8 prosent, mens en av tre har fokus på utslipp av drivhusgasser.

Store regionale forskjeller
Vismas Næringsbarometer avdekker store regionale forskjeller når det kommer til interessen for miljøvennlige produkter til riktig pris. Interessen er størst i Aust-Agder og Finnmark med hele 80 prosent.