Miljøhensyn viktig når norske bedrifter gjør innkjøp

23. mai 2014
Over halvparten av norske bedrifter tenker på miljøet når de gjør innkjøp, ifølge Næringsbarometeret. Det er store regionale forskjeller, men snittet i Norge er høyere enn tilsvarende i Sverige.

Selv om miljøhensyn ikke veier like tungt som pris og kvalitet når bedrifter vurderer sine innkjøp, betyr det ikke at miljøspørsmålet er uviktig, sier Kenneth Løvold, Administrerende Direktør i Visma Mamut AS.

Undersøkelsen viser at dersom det fantes miljøvennlige produkter til bedre priser ville 62,5 prosent ta mer hensyn til miljøet enn de allerede gjør. – De leverandørene som klarer å matche interessen for miljø med pris og kvalitet, har store muligheter for å vinne markedsandeler, påpeker Løvold.

Store regionale forskjeller
Vismas Næringsbarometer avdekker store regionale forskjeller når det kommer til hvor viktig hensynet til miljøet er når bedriftene gjør innkjøp. Oslo ligger helt på topp med 64,4 prosent etterfulgt av Østfold med 61,1 prosent. I bunnen finner vi Vest-Agder med 37,8 prosent. Undersøkelsen viser likevel at et flertall av landets fylker ligger på over 50 prosent i spørsmålet om miljøhensyn.  

Nordmenn er mer opptatt av å ta miljøhensyn enn svenskene
Sammenlignet med tilsvarende undersøkelse gjennomført av Visma Advantage i Sverige, viser tallene at svenskene ikke er like opptatt av miljø som nordmenn.  Mens 5 av 10 bedrifter i Norge tenker på miljøet, er det kun 3 av 10 bedrifter i Sverige som tar hensyn til miljøet når de vurderer sine innkjøp. – Det er gledelig at halvparten av respondentene i undersøkelsen har fokus på miljø, avslutter Løvold.