Kvalitet viktigst når bedriftene gjør innkjøp

03. juni 2014
Tall fra Vismas Næringsbarometer viser at kvalitet er det viktigste kriteriet når bedrifter skal gjøre innkjøp. Nesten halvparten av de spurte mener at kvalitet kommer før andre kriterier som pris og miljøhensyn.

– Resultatene fra undersøkelsen viser at markedet har størst fokus på kvalitet. I en økt konkurransesituasjon er det viktig å levere gode varer og tjenester til rett pris. Likevel er optimismen i markedet trolig med på å påvirke, slik at vi prioriterer kvalitet høyere enn pris, sier Administrerende direktør i Visma Mamut AS, Kenneth Løvold.

Tro på fremtiden
Optimismen står sterkt blant små og mellomstore bedrifter i Norge og mer enn halvparten regner med økt omsetning i 2014. Det er flere aspekter som bidrar til denne optimismen. Økt intern kapasitet, høysesong om sommeren, flere salgskanaler og flere eller bedre produkter er sentrale faktorer. 64,3 prosent av respondentene svarte at salgsinntektene de siste månedene ble bedre enn, eller slik som forventet. 

Nær halvpartene av respondentene, 48 prosent, mener at kvalitet er det viktigste kriteriet når de gjør innkjøp. Videre følger pris med 30 prosent. Rask levering, miljøhensyn og at enkel bestilling får alle under 10 prosent.

Økt fokus på standarder
Undersøkelsen viser at det er fokus på standarder som ISO-sertifisering og bruk av lokale leverandører. – Økt bevissthet rundt valg av leverandører er et tegn på at små og mellomstore bedrifter i Norge tenker kvalitet når de gjør innkjøp. Er man en liten bedrift kan et innkjøpssamarbeid være med på å sikre både kvalitet og pris når bedriften gjør innkjøp, påpeker Løvold.

Innkjøpskriteriene varierer på landsbasis
Hvilke kriterier som vektlegges, varierer fra fylke til fylke. Nedenfor er en oversikt over de regionale variasjonene:

Miljø er viktigst i Sogn og Fjordane
Enkel bestilling har størst fokus i Rogaland
Rask levering står i høysete i Hedmark
Pris er viktigst i Troms
Kvalitet er kriteriet som vektlegges sterkest i Aust-Agder