Visma Finance

Etablering

Visma-konsernet består av over 200 selskaper som tilbyr tjenester innen feltene IT, regnskap, inkasso og konsulentvirksomhet. Regnskapssystemene våre brukes av selskaper i nesten alle bransjer, og for å utvide tjenestespekteret til kundene våre, ble Visma Finance AS etablert i 2020. Ambisjonen er å tilby automatiserte finansieringstjenester direkte i våre kunders regnskapssystemer.

Fokus på små og mellomstore bedrifter

Stadig flere tilbydere av finansielle tjenester retter fokuset mot små og mellomstore bedrifter. Dette segmentet har blitt nedprioritert av de største bankene i lang tid, samtidig som de regnskapsmessige og teknologiske tjenestene har utviklet seg i rekordfart. Visma-konsernet har utviklet tjenester for små og mellomstore bedrifter i en årrekke, og da ble det naturlig at vår finansieringssatsning skulle fokusere på nettopp denne delen av næringslivet.

Live data fra regnskapssystemet

Gjennom et år kan det skje store endringer i en bedrift. Derfor innhenter vi alltid oppdatert regnskapsinformasjon når vi vurderer ditt selskaps kredittverdighet, fremfor å hente siste tilgjengelige årsregnskap. Alt dette skjer helt automatisk. Basert på dette kan vi si at vi kjenner økonomien din bedre enn det banken din gjør. Gjennom å ha tilgang til live data fra ditt regnskapsprogram kan Visma Finance tilby deg finansiering basert på den økonomiske situasjonen selskapet er i akkurat nå, slik at finansieringen blir tilpasset dagens behov.  

Hvorfor fakturasalg?

I Norges fem største bransjer utgjør kundefordringer ca. 25% av bedriftenes omløpsmidler. Det vil med andre ord si at hver fjerde krone som bedriften har til å betale kortsiktig gjeld som skatt og avgift, leverandører, diesel og husleie, er penger som er fastlåst i faktura ute hos kundene. Dette ønsker Visma Finance å gjøre noe med. Vi vil gi bedrifter muligheten til å enkelt omgjøre faktura til penger på konto. Dette gjør vi ved å kjøpe fakturaen din i det den sendes til kunde. For mer informasjon om tjenesten fakturasalg, les her.

Publiseringer

Våre publiseringer finner du her.

Har du spørsmål om fakturasalg?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!