Fakturasalg

Finansiering til din bedrift - direkte i ditt regnskapssystem

Hva er fakturasalg?

Fakturasalg er løsningen for deg som ønsker økt likviditet og redusert tidsbruk på administrative oppgaver knyttet til fakturering.

Få penger allerede i morgen

Når du selger en faktura til oss får du pengene på konto allerede i morgen. Du kan få valget å selge en faktura på to ulike måter: selge faktura med eller uten regress. Regress betyr at selskapet ditt har en forpliktelse om tilbakebetaling til Visma Finance dersom din kunde ikke betaler for seg innen 30 dager etter forfall. Dersom du velger å selge fakturaen uten regress, så fjerner du denne forpliktelsen.

Fakturasalg_med_regress.png

Fakturasalg_uten_regress.png

Har du spørsmål om fakturasalg?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

 

 

Fra Visma-bloggen

Interoperabilitetscharteret – hundre løsninger og et utall utfordringer

| Offentlig sektor

E-helsesektoren har lidd under manglende standardisering. Dette har ført til individuelle, skreddersydde løsninger, løsninger som verken snakker sammen eller kan gjenbrukes av andre. Det blir dermed krevende å samarbeide sømløst.  Mangel på kompatibilitet er et annet problem. Dersom API’ene (application programming interface=kode brukt til utveksling av data) ikke er åpne, er de vanskelig å integrere […]

Forebyggende arbeid – med vekt på forebyggende barnevern

| Offentlig sektor

Paradokset med forebyggende arbeid er at jo mer effektivt det er, desto mindre synlig er resultatet. Forebygging er også økonomisk lønnsomt. Det er billigere å hindre en negativ utvikling enn å snu den når den allerede er et faktum. Forebyggende barnevern handler blant annet om tidlig innsats, vektlegging av god kompetanse og samarbeid på tvers av fagansvar.

Oppvekstreformen – til barnets beste

| Offentlig sektor

Bakgrunnen for barnevernsreformen, som også omtales som en oppvekstreform, har vært et behov for å løse utfordringer knyttet til samarbeidet mellom stat og kommune. Tanken er at staten skal støtte opp under kommunenes arbeid. En nasjonal koordineringsgruppe ledet av Bufdir skal sørge for at reformen blir gjennomført på en god måte lokalt. Reformen understøttes også av annet regelverk.