Velkommen til Community Live - Oppvekst!

Vi er i gang med planlegging av årets Community Live 2022. I år endrer vi navn til Community Live Oppvekst, her inkluderes for første gang PPT inn i samlingen til barnehage og skole. Samlingen finner sted på Thon Hotel Storo i Oslo, 10. og 11. november

Community Live Oppvekst er en viktig møteplass for dere som brukere av løsningene og personer fra hele verdikjeden hos oss. Vi vil dele produktstatus og videre planer, samt bidra til at dere utnytter fagløsningene til det fulle. Gjennom input videreutvikles løsningene slik at dere kan tilby helhetlige og gode tjenester til egne ansatte og innbyggere. 

I år har vi invitert Thomas Nordahl til å snakke om profesjonssamarbeid og forespurt hvilken oppfordring han vil gi til personer fra praksisfeltet for å realisere samarbeid på tvers, ref Stortingsmelding 6 Tett på. Det gleder vi oss til!

Agenda torsdag 10. november

09:00 - 10:00 Registrering m/lett frokost

10:00 - 10:15 Velkommen til Community Live Oppvekst!

11:00 - 11:15 Fagtorg

11:15 - 12:00 Plenum

12:00 - 12:15 Fagtorg 

12:15 - 13:00 Parallellsesjoner

13:00 - 14:00 Lunsj og fagtorg

14:00 - 14:45 Parallellsesjoner

14:45 - 15:00 Fagtorg

15:00 - 15:45 Parallellsesjoner 

15:45 - 16:00 Fagtorg

16:00 - 16:45 Parallellsesjoner

19:00 -
Middag med underholdning m/Nils Ingar Aadne og Jørgen Dahl Moe

Agenda fredag 11. november

09:00 - 10:00  Wake-up med Fenriken (Geir Aker) fra Kompani Lauritzen!

10:00 - 10:15 Fagtorg

10:15 - 11:00 Parallellsesjoner

11:00 - 11:15 Fagtorg

11:15 - 12:00 Parallellsesjoner

12:00 - 12:15 Fagtorg

12:15 - 13:00 Parallellsesjoner

13:00 - 14:00 Lunsj og fagtorg

14:00 - 14:45 Åpen time med avslutning

Takk for nå!

Arrangementet passer for brukere av: