Velkommen til Community Live - Oppvekst!

Vi er i gang med planlegging av Community Live 2023 - Oppvekst! . Samlingen finner sted på Lily Country Club 13. - 14. november.

Community Live Oppvekst er en viktig møteplass for dere som brukere av løsningene og personer fra hele verdikjeden hos oss. Vi vil dele produktstatus og videre planer, samt bidra til at dere utnytter fagløsningene til det fulle. Gjennom input videreutvikles løsningene slik at dere kan tilby helhetlige og gode tjenester til egne ansatte og innbyggere.

I flere år har vi hatt fokus på tidlig innsats og samhandling på tvers som følge av endringer i lovverk og uttalte behov fra praksisfeltet. Vi vil gi en oppdatering på målbildet og på hva som konkret gjøres i løsningene for å understøtte dette. 

Påmelding finner du her

Arrangementet passer for brukere av: