Barnevern i endring og utvikling

Etter lang tid uten mulighet for å samles fysisk kan vi endelig ønske dere velkommen til Thon Hotel Storo 11. og 12. mai 2022.

Barnevernet i Norge står foran store endringer både knyttet til oppvekstreformen, ny lov og nytt fagprogram (Visma Flyt Barnevern). 
Samarbeid på tvers av profesjoner og fag blir stadig viktigere for å gi et godt og samordnet tilbud til barn og unge som sliter på ulike måter. Vi i Visma ser også denne utfordringen, og ønsker å bidra på vår måte til å bygge ned siloen

 Programmet for samlingen består av både informasjon fra Visma, faglig innhold og erfaringsutveksling.

Arrangementet passer for brukere av: