Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid

Etter lang tid uten mulighet for å samles fysisk kan vi endelig ønske dere velkommen til Thon Hotel Storo 11. og 12. mai 2022.
Samarbeid på tvers av profesjoner og fag blir stadig viktigere for å gi et godt og samordnet tilbud til barn og unge som sliter på ulike måter. Vi i Visma ser også denne utfordringen, og ønsker å bidra på vår måte til å bygge ned siloene. Vårt hovedtema i er derfor Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid.  

Det blir også som tidligere år parallellsesjoner hvor det er fokus på det enkelte fagområdet. Programmet består av både informasjon fra Visma, faglig innhold og dialog.