Enklere timeregistrering betyr mindre frustrasjon

Visma Tid er integrert i Visma Enterprise Plus, og forenkler hele lønnsberegningen gjennom å automatisk sende godkjente arbeidstimer til faktura- og lønnssystemet, slik at lønnsavdelingen slipper å tenke på manuell beregning av tillegg eller manuell føring av timer.

Hvem passer Visma Tid for?

Visma Tid passer godt for store private virksomheter, kommuner og fylkeskommuner som enten benytter Visma Enterprise Plus-suiten i dag, eller ønsker å benytte den fremover.

Fordeler med Visma Tid

  • Et selvbetjent system som håndterer all timefangst i din organisasjon.
  • Visma Tid gir komplett oversikt over ferie, fravær, overtid, kontering, timebank, avvik og prosjekter.
  • Visma Tid gir HR-funksjonalitet med elektronisk egenmelding, fravær og permisjonssøknad.
  • Systemet er fullintegrert med Visma Enterprise Plus-suiten og Microsoft Office.
  • Samme innloggingmetode som med Visma Enterprise Plus.
  • Smartstempling gjør at de ansatte kan bruke adgangskort, eller inn- og utstempling på nettbrett.
  • Systemet gir deg nøyaktige kalkyler og rapporter.
  • Du har tilgang til Visma Community om du lurer på noe.

Sømløse prosesser fra timeregistrering til utbetaling

På tide at vi snakker sammen?

Fortell oss hvordan vi kan kontakte deg.